Skip to main content

Konsult för utveckling och konfiguration i Exstream (StreamServe) till Pensionsmyndigheten

By 19 december, 2022februari 7th, 2023Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-02-01
 Slutdatum 2024-02-01
 Omfattning 50%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-12-28 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referensnummer #8663
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Konsult för utveckling och konfiguration i Exstream (StreamServe) till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten sänder stora mängder brev och blanketter till pensionärer och pensionssparare. Det är både digitala och fysiska utskick.

Pensionsmyndighetens Utdatasystem använder OpenText Exstream 16.6 (StreamServe). Utveckling sker på virtuell Windows server 2016. Drift sker på Linux RHEL7. (Vi är på väg att uppgradera till RHEL8). Databas Oracle 19.   
Teknisk information: Vi använder idag StoryTeller, DocumentBrokerPlus, Global Resources, metadata för DocumentBrokerPlus. Vi skapar afpprintfil.  Vi  har även pythonscript. Vi använder exstream CAS versionshantering.
Vi söker en konsult som kan hjälpa oss med nyutveckling och förvaltning. Beläggningen kan variera över tid. Vi beräknar att den är ungefär en halvtidstjänst.
Vi ser gärna att ett par personer tillsammans tar kontraktet för flexibilitet vid arbetstoppar och frånvaro, men önskar att samma person har det huvudsakliga engagemanget under en längre period.

Skallkrav

Konsulten ska ha lång, >5 år, erfarenhet av utveckling, teknik och konfiguration i OpenText Exstream (StreamServe).
Konsulten skall ha erfarenhet av Linux som driftsmiljö.
God kunskap inom StoryTeller, Global Resources, afpprintfil. Mycket god kunskap inom DocumentBrokerPlus, metadata för DocumentBrokerPlus.
Konsulten har erfarenhet av uppgraderingar/installation i Windows och Linux.
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Konsulten bör ha lång, >10 år, erfarenhet av utveckling, teknik och konfiguration i OpenText Exstream (StreamServe).

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Kommunikativ och samarbetsinriktad.
Lösnings- och resultatorienterad.
Drivande och proaktiv.

Övrig information

Option på förlängning:
Option på förlängning längst t.o.m. 1 februari 2025.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag