Konsult förstudie gemensamt ärendehanteringssystem till Karolinska Institutet - Offert skickad till kund

Publicerad den 7 september, 2022

Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-09-20
 Slutdatum 2022-12-20
 Omfattning 100%
 Ort Solna och Flemingsberg
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-09-12 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Edwin Landgraff (cv@keyman.se | 076-765 40 46)
 Referensnummer #7913
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Konsult till förstudie gemensamt ärendehanteringssystem till Karolinska Institutet.

IT-avdelningen söker nu projektledare för att genomföra en förstudie kring förutsättningarna för att använda ett gemensamt ärendehanteringssystem inom KI. 
Idag används flera olika ärendehanteringssystem inom KI. IT-avdelningen använder Dynamics CE och vi vill nu undersöka förutsättningarna för att använda detta som ärendehanteringssystem för flera avdelningar/funktioner.

Förstudien ska ta fram en behovsanalys som ger KI ett underlag för att implementera ett KI-gemensamt ärendehanteringssystem, samt om behov finns även en koppling till befintlig self service-portal. 
Detta ska inkludera: 
• Identifiera och dokumentera verksamhetsspecifika processer och behov hos de avdelningar/funktioner som idag använder andra ärendehanteringssystem 
• Identifiera och dokumentera förutsättningarna för KI att använda ett och samma ärendehanteringssystem, Dynamics CE. Vad kommer att krävas, t ex avseende utveckling, för att Dynamics CE ska kunna användas av hela KI?
• Identifiera och dokumentera förutsättningar för att vid behov kunna koppla nya avdelningar/funktioner till befintlig selfservice-portal.

Efter genomfört projekt skall det finnas ett underlag för hur en implementation av Dynamics CE inom KI skulle kunna genomföras och vilka förutsättningar som krävs. Underlaget ska bygga på de enligt ovan identifierade och dokumenterade behoven.

Uppdraget kan genomföras av en eller flera resurser. Omfattningen ska dock inte överstiga 100% totalt.
Start önskas snarast möjligt.

Skallkrav

Flerårig dokumenterad erfarenhet av projektledning
Flerårig erfarenhet av behovsanalys och kravställning av ärendehanteringssystem
Djup kunskap i MS Dynamics Customer Service
ITIL foundation certifiering
Flerårig erfarenhet av processkartläggning
MVP (Most Valuabel Professional) på Business Application, Dynamics 365
Djup kompetens med att fånga krav utifrån vilket behov/syfte i verksamheten som ska lösas och mappa dessa mot Dynamics Customer Service
Med senioritet och erfarenhet kunna guida verksamheten mot gemensamma lösningar
Erfarenhet av implementation av Dynamics Customer Service

Börkrav

Erfarenhet av Comaround
Erfarenhet av Dynamicsmodulerna , Projekt Automation, Finance operation, Human Resources , Marketing

Övriga krav

Beskriv kort i kommentarsfälten vid skall- och börkraven hur konsulten uppfyller dessa.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.

Personliga egenskaper

God social förmåga

Övrig information

Option på förlängning längst till och med 2023-06-30.

Resor/resetraktamente ersätts inte. Övertid ersätts endast efter överenskommelse mellan beställare och leverantör.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och "KeyMans allmänna villkor"

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag

Konsult förstudie gemensamt ärendehanteringssystem till Karolinska Institutet - Offert skickad till kund - KeyMan Skip to main content

Konsult förstudie gemensamt ärendehanteringssystem till Karolinska Institutet – Offert skickad till kund

By 7 september, 2022december 3rd, 2022Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-09-20
 Slutdatum 2022-12-20
 Omfattning 100%
 Ort Solna och Flemingsberg
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-09-12 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Edwin Landgraff (cv@keyman.se | 076-765 40 46)
 Referensnummer #7913
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Konsult till förstudie gemensamt ärendehanteringssystem till Karolinska Institutet.

IT-avdelningen söker nu projektledare för att genomföra en förstudie kring förutsättningarna för att använda ett gemensamt ärendehanteringssystem inom KI. 
Idag används flera olika ärendehanteringssystem inom KI. IT-avdelningen använder Dynamics CE och vi vill nu undersöka förutsättningarna för att använda detta som ärendehanteringssystem för flera avdelningar/funktioner.

Förstudien ska ta fram en behovsanalys som ger KI ett underlag för att implementera ett KI-gemensamt ärendehanteringssystem, samt om behov finns även en koppling till befintlig self service-portal. 
Detta ska inkludera: 
• Identifiera och dokumentera verksamhetsspecifika processer och behov hos de avdelningar/funktioner som idag använder andra ärendehanteringssystem 
• Identifiera och dokumentera förutsättningarna för KI att använda ett och samma ärendehanteringssystem, Dynamics CE. Vad kommer att krävas, t ex avseende utveckling, för att Dynamics CE ska kunna användas av hela KI?
• Identifiera och dokumentera förutsättningar för att vid behov kunna koppla nya avdelningar/funktioner till befintlig selfservice-portal.

Efter genomfört projekt skall det finnas ett underlag för hur en implementation av Dynamics CE inom KI skulle kunna genomföras och vilka förutsättningar som krävs. Underlaget ska bygga på de enligt ovan identifierade och dokumenterade behoven.

Uppdraget kan genomföras av en eller flera resurser. Omfattningen ska dock inte överstiga 100% totalt.
Start önskas snarast möjligt.

Skallkrav

Flerårig dokumenterad erfarenhet av projektledning
Flerårig erfarenhet av behovsanalys och kravställning av ärendehanteringssystem
Djup kunskap i MS Dynamics Customer Service
ITIL foundation certifiering
Flerårig erfarenhet av processkartläggning
MVP (Most Valuabel Professional) på Business Application, Dynamics 365
Djup kompetens med att fånga krav utifrån vilket behov/syfte i verksamheten som ska lösas och mappa dessa mot Dynamics Customer Service
Med senioritet och erfarenhet kunna guida verksamheten mot gemensamma lösningar
Erfarenhet av implementation av Dynamics Customer Service

Börkrav

Erfarenhet av Comaround
Erfarenhet av Dynamicsmodulerna , Projekt Automation, Finance operation, Human Resources , Marketing

Övriga krav

Beskriv kort i kommentarsfälten vid skall- och börkraven hur konsulten uppfyller dessa.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.

Personliga egenskaper

God social förmåga

Övrig information

Option på förlängning längst till och med 2023-06-30.

Resor/resetraktamente ersätts inte. Övertid ersätts endast efter överenskommelse mellan beställare och leverantör.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag