Konsulter inom UX och design i Haninge kommun

By 16 september, 2022 september 28th, 2022 Data/IT
Roll UX-designer
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-10-03
 Slutdatum 2024-09-30
 Omfattning %
 Ort Haninge
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-09-21 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 4596732
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu Konsulter inom UX och design i Haninge kommun.

Uppdraget omfattar:
BAKGRUND:
Haninge kommun har ett stort antal publika och inloggade webbsidor såsom t ex haninge.se, kommunens intranät, e-tjänster mm. Nu och över tiden är kommunen i behov att avropa konsulterinsatser i relation till större eller mindre uppdrag inom ramen för utveckling av visuell design, användargränssnitt och servicedesign. Kommunen estimerar sitt årliga behov till ca 500-800 h. 

Vi söker konsulter som kan bedriva:
• Insiktsarbete såsom t ex designgranskning, benchmark, analys av användarbeteenden, kundresor, kravanalys (för användare, varumärke, verksamhet och teknik) och trendrapporter.
• Strategi och inriktnings arbeten såsom designstrategier t ex koncept, principer och ramverk, namnsättning och visuella koncept och gränssnittslösningar 
• Arbete med digital varumärkesidentitet såsom t ex logotyper, färger, typsnitt, bildval, grafiska element, tonalitet för rörligt media, prototyper för look & feel, grafiska riktlinjer
• Servicedesign såsom t ex informationsarkitektur, -design och -paketering, visuell design, interaktionsdesign, kreativt innehåll, konstruktion av manualer och designsystem för tillämpning för t ex webbplatser, e-tjänster, appar 

Vi söker en leverantör inom som har spetskompetens inom ovan beskrivna tjänster och kan erbjuda konsultstöd utifrån uppdrag och vars pris och kompetens står i relation till uppdraget (t ex strategisk/senior vs produktions kompetens). Vi söker följande roller:
• UX/Designer
• Visuell designer 

Leverantören ska tillhandahålla en lista på de kompetenser som kan erbjudas, och ange vilken kompetensnivå de befinner sig på i förhållande till kommunens kompetensnivåer. Vid avrop av tjänster för olika uppdrag ska leverantören kunna styrka erbjudna konsulters kompetenser med konsultprofiler. Priser för konsulttjänster ska kunna avropas enligt avtalad konsultprislista eller som ett fast pris för en specifik leverans som baserar sig på avtalad konsultprislista och är traspararant hur det fasta priset estimerats. 

Offererade priser på detta förfrågningsunderlag ska anges som ett pris per konsulttimme för avtalsperioden i SEK exkl. mervärdesskatt. Alla kostnader såsom rese- och traktamentskostnader ska vara inkluderade för uppdrag som kan ske på plats hos kommunen och/eller hos leverantören. I uppdragen förväntas leverantören tillhandahålla eventuella nödvändig hård- och mjukvara för att konsulter ska kunna genomföra eventuella uppdrag.

I samband med leveranser som avropats utifrån detta avtal övergår fullständiga rättigheter för utvecklad design eller annan leverans som skyddas av immaterialrätt till kommunen fritt att använda inom ramen för kommunens verksamhet, företag eller organisationer där kommunen samarbetar.
Kommunen förbinder sig inte till att avropa konsulter till ett visst belopp eller ett viss antal timmar inom ramen för detta avtal.

FÖRUTSÄTTNINGAR:
– Konsulten ska arbeta enligt den metodik, modell och med de verktyg som kommunen fastställer.
– Konsulten ska lägesrapportera i av kommunen angivet verktyg i syfte att möjliggöra uppföljning och styrning.
– Konsulten ska ge beställaren tillräckligt underlag för god granskning och rimlighetsbedömning av fakturerad tid.
– Konsulten ska säkerställa tillgång till egen dator och mobiltelefon under uppdraget.
– Konsulten ska säkerställa möjlighet att genom digital identifiering (ex. Bank-ID, e-legitimation, SMS) kunna logga in till den av kommunen tillhandahållna inloggningsportalen.

Skallkrav

Leverantören skall kunna ge minst tre (3) referenser inkl kundcase som styrker leverantören och föreslagna konsulters förmåga att utföra de tjänster som efterfrågas
Föreslagna konsulter skall ha erfarenhet att arbeta med stora och komplexa organisationer, ge exempel
Föreslagna konsulter skall ha erfarenhet att arbeta med stora och komplexa webbplatser inklusive lösningar för multisiter, portaler och e-tjänster. Ge exempel

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Förmåga att hitta bästa möjliga lösning som utgår från användarbehov och organisationens mål och möjligheter
Kommunikativ, kan anpassa budskap till mottagare och syfte i tal, text och bild
Analytisk, kan dra slutsatser av komplexa och omfattande situationer och informationsmängder
God social förmåga, ger förtroende och lyssnar in omgivningen
Lösningsorienterad genom flexibilitet och anpassningsförmåga
Resultatorienterad, kan föreslå och genomföra det som är nödvändigt för att klara uppdraget och tidplanen.
Kreativ med stor känsla för färg, form, användarbeteende i såväl helheter som detaljer

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2025-09-30

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag