Konsultstöd – arkivering av Obstetrix 1 till Region Västmanland

By 14 juni, 2022 juli 5th, 2022 Data/IT
Roll Systemanalytiker
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-08-15
 Slutdatum 2022-11-30
 Omfattning %
 Ort Västerås
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-06-20 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Maja Sundberg (cv@keyman.se | 070-555 72 21)
 Referens nr 4247300
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu Konsultstöd – arkivering av Obstetrix 1 till Region Västmanland.

Uppdraget omfattar:
Region Västmanland har sedan i slutet av 1990-talet använt Obstetrix 1 på Västerås sjukhus. För att kunna ta ställning till arkivering av denna databas i R7e-arkiv behöver en förstudie genomföras för att utreda vilka informationsmängder databasen innehåller. Det finns ett stort behov att föra över informationen i Obstetrix 1 till R7e-arkivs (informationsexport ur ovan nämnda Obstrerix1 med åtföljande inleverans till R7e-arkivet). När överföringen till R7e-arkiv är klar kommer Obstetrix 1 databas att stängas ned efter sedvanligt gallringsbeslut. Leverantören ska tillsammans med Region Västmanland se till processens från informationsexport via ZIP-fil(er) ur käll systemens originaldatabaser till inleverans av ZIP-paket till R7e och informationsägarens verifiering och godkännande av korrekt inleverans.
Leverantören ansvarar i detta sammanhang för att databasen som blivit konverterad till R7e-arkivformat uppfyller de krav som kunden ställer för att en produktionssättning i R7e-arkiv ska vara möjlig. Med detta menas att validering ska ha genomförts utan fel samt att innehållet har verifierats i R7e-arkivets arkivportal och godkänts av kund.

En utmaning är att arkivet har svårt att se vad som behöver arkiveras. Alternativ som vi ser som möjliga för arkivering är från objektets sida:
• Uttag genom PDF (konsult) -> Inleverans av Region Västmanland (eget verktyg).
Osäkert om det uttaget kan göras på ett bra och heltäckande sätt.
• XML-uttag + stylesheet enligt R7e-specifikation (konsult).

”Tvåstegsraket”
1. Förstudie (40 timmar konsult) som ger svar på:
a. Vad finns i databasen.
b. Vilken information ska arkiveras (möjlighet för Regionarkivet att ringa in den information som ska till slutarkivet).
c. Förslag på lösning för arkivering.

2. Uttag
a. Inringad information som ska tas ut
b. Uttag enligt antingen förslaget på förstudie, eller vårt eget förslag (beroende på utfall i förstudien)

Uppdragets planering görs gemensamt mellan leverantör och beställare och skall kunna påbörjas 2022-08-15, slutdatum är 2022-11-30. Regionarkivet och objektet E-arkiv och lagring är självklart behjälpliga och vill ha en dialog med konsulten under förstudiens och uttagets gång. Konsulten ska regelbundet (veckovis) via fysiskt möte eller via teams rapportera till regionens kontaktperson/grupp.

Skallkrav

Leverantören ska ha mycket god kunskap om Obstetrix1 – både dess verksamhetsmässiga användning och tillhörande/underliggande teknologi
Leverantören ska ha kunskap om och verktyg för konvertering/mappning enligt kravspecifikationen för R7e
Leverantör ska ha god kännedom om inleveransprocesserna knutna till R7e-arkiv. All information som finns i källsystemen som ska bevaras ska kunna tas med i mappning gentemot R7e-arkivs inleveransspecifikation
Leverantören ska tillhandahålla säker överföring av patientdata. Exempelvis SFTP
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift

Börkrav

Meriterande med referensuppdrag som påminner om detta uppdrag
Meriterande med erfarenhet av uppdrag inom hälso- och sjukvårdsområdet

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Strukturerad
Driven
Kommunikativ i tal och skrift

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31/12 -2022.

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Maja Sundberg, mobilnummer 070-555 72 21.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag