Konsultstöd för inventering av Oraclelicenser

By 10 januari, 2020 januari 22nd, 2020 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-03-16
 Slutdatum 2020-05-31
 Omfattning 50%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-01-17 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1739275
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu Konsultstöd för inventering av Oraclelicenser till Myndighet till vår samarbetspartner.

Uppdraget omfattar:
Myndigheten har för avsikt att inte förlänga licensavtalet Oracle ULA (Oracle Unlimited License Agreement) som de sedan flera år har haft med Oracle. Befintligt avtal går ut 2021-05-31.
Uppdraget ska därför utföra en certifiering av Myndighetens Oraclelicenser. Det innebär att uppdraget ska deklarera hur många licenser av berörda produkter de har installerat och använder. Detta ska utgöra basen för det licensinnehav som de har rätt att använda när Oracle ULA är avslutat. Produkter i Oracle ULA är Oracle Databas med ett antal optioner och Management Packs samt Weblogic Server, Tuxedo, Forms & Reports och SOA suit.

För att säkerställa att Myndigheten inte har avvikit från de begränsningar som finns i Oracle ULA ska uppdraget utföra en intern licensgranskning under våren 2020. Detta ska utföras med samma verktyg och analyser som Oracle själva använder vid en granskning. Med syftet att identifiera om det är andra Oracle produkter som inte ingår i ULA som är installerade. Om diskrepanser identifieras ska ”städning” utföras så att inga spår finns kvar.

Vidare ska det identifieras om det finns möjligheter att optimera nyttjandet och de fördelar som Myndighetens nuvarande Oracle ULA erbjuder.

Städning och optimeringsarbetet ska ske under hösten 2020. Arbetet under hösten ska också ta fram en strategi för att avsluta Oracle ULA så optimalt som möjligt. Som underlag för arbetet ska en avtalsanalys utföras för att utreda exakt vilka villkor som gäller i ULA.

Våren 2021 ska en slutgiltig certifiering utföras. Detta ska utföras på ett sådant sätt som Oracle kommer att godkänna och acceptera. Under hela perioden fram till 2021-05-31 ska uppdraget assistera Myndigheten i dialogen med Oracle. Målet med uppdraget är att Myndigheten ska sänka sina licens- och supportkostnader utifrån en långsiktig plan.

Skallkrav

Nedan skallkrav måste uppfyllas och motiveras för att kund ska ta emot offert.
10 års erfarenhet av att utföra Oracle licensrevisioner
5 års dokumenterad erfarenhet av licensrevisioner av Oracle Weblogic och Oracle Tuxedo
Besitta kunskaper om en metod och ett verktyg för Oracle licensinventering som är detsamma som Oracle själva använder och/eller som är godkända av Oracle

Börkrav

Mycket meriterande att lämna en genomförandeplan med beskrivning av genomförandet och bemanning.

Övriga krav

CV måste vara på svenska, bifoga i Wordformat under fliken Dokument
Registerkontroll nivå 2 (SUA) av konsulten kommer att genomföras
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool.

Personliga egenskaper

Analytiskt
Självgående
Bra kommunikativ förmåga, både i tal och skrift

Övrig information

Förlängning kan nyttjas i (2) förlängningsperioder om sex (6) månader.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag