Konsultstöd för övergripande analys av betalningsflöden till Pensionsmyndigheten

By 30 april, 2021 maj 9th, 2021 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-06-01
 Slutdatum 2021-12-09
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-05-05 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2558779
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu Konsultstöd för övergripande analys av betalningsflöden till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Vi söker en erfaren konsult som skall ta fram en övergripande karta över Pensionsmyndighetens betalningsflöden.

Pensionsmyndigheten har ett flertal betalningsflöden som t ex pensionsutbetalningar, fakturering, löner, transfereringar inom pensionssystemet. I och med att Pensionsmyndigheten bygger upp ett nytt flöde för en ny delförmån behöver ansvaret och genomförande av delar av vissa flöden analyseras och beskrivas. För att kunna dela ut ansvar behöver en tydlig och övergripande modell över flödena tas fram som underlag för ansvarsdiskussionen. Frågan om ansvar för respektive del beskrivs ”ovanpå” systemanalysen med koppling till linjeansvaret stipulerat i arbetsordningen.

Modellen ska beskriva;
• Vilka flöden som finns och deras karaktär (Typ av flöde, parter involverade, volymer, frekvens, start/stopp)
• Övergripande IT-komponenter som är involverade i flödet
• Kopplingar mellan verksamhetsflöden(processer) till IT-systemkartor
• Hur ansvaret för flöden hänger ihop med dagens arbetsordning och agilt arbetssätt
• Kartlägga gap i processer, roller eller ansvar utifrån ovanstående.

Mottagare av analysen är avdelningschefen på Ledningsstaben samt myndighetens ekonomichef.

Omfattning: 3 månader heltid, kan fördelas på minst 75% fram t.o.m. senast 9 december 2021.

Skallkrav

Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att ha jobbat med betalningsflöden
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att ha jobbat i offentlig sektor
Dokumenterad erfarenhet av att självständigt ha tagit fram och presenterat besluts- och presentationsmaterial för verkställande ledning
Dokumenterad erfarenhet av att leda förstudier minst 3 år
Utrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Erfarenhet av att jobba med betalningsflöden i offentlig sektor
Erfarenhet av att jobba med betalningsflöden från flera organisationer
Erfarenhet av processkartläggning
Erfarenhet av att analysera och implementera betalningsflöden i större organisationer
Erfarenhet av att rapportera till ledningsgrupper på c-nivå

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Självgående, ta initiativ och driva aktiviteter och grupper
Resultatorienterad, fokusera på att nå i mål
God samarbetsförmåga, lätt att arbeta med och lätt att samverka med
Strukturerad och ordningsam

Övrig information

Start så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
Omfattning: 3 månader heltid, kan fördelas på minst 75% fram t.o.m. 9 december 2021.
Option på förlängning: 3 + 3 månader som längst t.o.m. 30 juni 2022.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag