Skip to main content

Konsultstöd – införande av ISO27001 till Region Västmanland

By 18 november, 2022december 3rd, 2022Data/IT
Roll IT Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-01-09
 Slutdatum 2023-12-31
 Omfattning %
 Ort Västerås
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-11-25 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Pernilla Seger (cv@keyman.se | 070-960 66 30)
 Referensnummer #8379
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu efter Konsultstöd – införande av ISO27001 till Region Västmanland.

Övergripande uppdragsbeskrivning

Förvaltningen för Digitaliseringsstöd har i uppdrag att leverera stabila och säkra digitala lösningar till Region Västmanlands verksamheter, uppdragstagare och samarbetspartners, utifrån beslutade leveranssätt och leveransmodeller. Granskningar har genomförts inom områdena IT- och informationssäkerhet vilket bland annat resulterat i ett beslut att se över åtgärdsmålen i ISO/IEC 27001 och säkerställa att regionen täcker dessa för att i framtiden kunna vara certifieringsbara. Arbetet kommer att ledas av Förvaltningen för Digitaliseringsstöd och genomföras i nära samarbete med regionens informationssäkerhetsstrateg, informationssäkerhetssamordnare och andra berörda verksamheter. För att säkerställa genomförandet behöver ett externt expertstöd knytas till uppdraget.

Uppdraget:
Uppdraget innebär att vara ett expertstöd och bidra med kunskap och erfarenhet i Förvaltningen för Digitaliseringsstöds arbete med att nå målet att under 2023 bli certifieringsbara i enlighet med kraven i ISO/IEC 27001. Initialt (i steg 1) behövs stöd för kompetenshöjande insatser och för att ta fram en tid- och aktivitetsplan. Under uppdragets gång (i steg 2) behövs stöd för att kvalitetssäkra resultatet av insatser samt vara behjälplig i insatser där expertkompetens är nödvändig för att säkerställa att målet uppnås. Uppdraget kan delvis genomföras på distans enligt överenskommelse. Uppdraget innebär ett helhetsåtagande men kan fördelas på flera resurser, exempelvis för utbildningsinsatser kontra expertstöd. Vissa grundläggande förutsättningar för efterlevnad av ISO 27001, är redan på plats.

Uppskattning kring tid och omfattning
Steg 1 – ca 100h
Steg 2 – uppskattas utifrån utfall av steg 1 men bedöms uppgå till ca 300h

Skallkrav

Uppdragstagaren ska under de tre senaste åren ha genomför minst ett liknande uppdrag i en jämförbar organisation, helst inom offentlig verksamhet alternativt minst två uppdrag i en mindre organisation. Följande ska beskrivas för referensuppdraget:
– uppdrag och levererade tjänster
– tidsperiod för uppdraget
– uppdragsgivare för uppdraget
– kontaktperson och referent inklusive kontaktuppgifter så som telefon och e-post
Uppdragstagaren ska ha dokumenterad erfarenhet av att kunna planera, leda, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra ett arbete med målet att ISO 27001-certifiera en verksamhet
Uppdragstagaren ska kunna genomföra utbildningar, riskanalyser, workshops och andra relevanta insatser inom ett certifieringsarbete och ha dokumenterad kunskap inom informationssäkerhetsområdet
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift

Börkrav

Meriterande är att uppdragstagaren har arbetat med offentlig sektor och speciellt då en region

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Inlyssnande
Lösningsorienterad
Flexibel
Strukturerad
Kvalitetsmedveten
Mål- och resultatorienterad.
God social förmåga.
Kommunikativ i tal och skrift.

Övrig information

Option på förlängning, kvartalsvis till och med december 2024 överenskommes mellan parterna senast 4 veckor innan gällande löptid utgår.

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Pernilla Seger, mobilnummer 070-960 66 30.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag