Konsultteam för verksamhetsutveckling inom samhällsbyggnad till Sollentuna kommun – Offert skickad till kund.

By 12 juli, 2019 augusti 25th, 2019 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-08-26
 Slutdatum 2019-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-08-02 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 1496182
Övergripande uppdragsbeskrivning

Till Sollentuna kommun söker vi nu två (2) konsulter inom verksamhetsutveckling, strategi, utredning, förändringar, ledning,
styrning och projektledning. Uppdraget omfattar tjänster inom samhällsbyggnadsavdelningens (SBA) verksamheter kring bland annat gemensamma
arbetssätt, ledning, tekniskt stöd, utvecklingsprojekt, strategier, digitalisering, digitalsamverkansplattform, processer och motsvarande. Konsulterna kommer att jobba som ett
team och komplettera varandra i arbetet.

Bland de effektmål som SBA önskar att uppnå finns följande:
– En ännu effektivare förvaltning
– Bättre styrning och slutresultat, inklusive ekonomi, i projekt
– Arbete med digitalisering av verksamheten
– Utredningsstöd åt förvaltningen
– Öka kundfokus och förbättra NKI
– Förbättrad kvalitet och styrning inom drift och underhåll
– Metodik för ledning och styrning i samhällsbyggnadsnära projekt inom
digitalisering

Nedan ges exempel och en specificering av arbetsuppgifter som kan bli aktuella:
– Strategisk styrning (uppdragsledning) avseende digitaliseringsprojekt inom SBA.
– Kravställare avseende upphandlingar inom SBA.
– Metodstöd framtida arbetssätt och metodik inom SBA.
– Vid behov interimistisk ledning och styrning inom SBA olika verksamhetsområden.
– Projektledar- och processledning avseende på implementering och vidareutveckling
av gemensam projektmodell på SBA.
– Projektledartjänster avseende digitaliseringsprojekt inom SBA.
– Projektledartjänster avseende upphandlingar inom SBA.
– Projektledartjänster avseende olika utredningsuppdrag inom SBA.
– Projektledningstjänster inom SBA kring framtida arbetssätt och metodiker.
– Förändringsledning avseende nya arbetssätt och processer inom SBA.
– Projektledartjänster avseende ökad medborgarservice och höjning av NKI PRIS

Skallkrav

Referenser som kan styrka och kvalitetssäkra ställda krav ska anges.
Konsulterna ska vara helt utan kopplingar till leverantörer och system samt får ej utveckla lösningar som marknadsförs och säljs på marknaden. En helt oberoende stämpel är av yttersta vikt
Konsult 1: Erfarenhet från förändringsledningsuppdrag inom kommunal samhällsbyggnadsförvaltning under de senaste tre (3) åren
Konsult 1: Konsulten ska ha erfarenhet, längre än två (2) år från ledningsarbete inom Digital utveckling och IT.
Konsult 1: Konsulten ska ha erfarenhet, längre än tre (3) år från ledningsarbete i större organisation inom kommunal förvaltning
Konsult 1: Konsulten ska ha mångårig erfarenhet från medborgarservice och kontaktcenter inom kommunal förvaltning
Konsult 1: Konsulten ska ha erfarenhet av införande av GDPR i kommunal förvaltning
Konsult 2: Konsulten ska ha mångårig, längre än sex (6) år, erfarenhet av förändringsledning och projektledning i kommunal förvaltning
Konsult 2: Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av processer inom digitalisering

Börkrav

Konsult 1: Erfarenhet som chef inom kommunal förvaltning
Konsult 1:Erfarenhet från genomförda digitaliseringsprojekt med koppling till medborgarservice inom kommunal förvaltning
Konsult 1: Erfarenhet från drift och underhåll av park- och gatumiljö inom kommunal förvaltning
Konsult 2: Erfarenhet av projektledning inom utveckling för smarta städer och digitala tvillingstäder
Konsult 2: Erfarenhet av projektledning och verksamhetsutveckling inom kommunal förvaltning

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort (max 255 tecken) i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Konsultmässig
Analytisk
Självständig
Drivande

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Beräknad tid för uppdraget: Konsult ett, 720 timmar. Konsult två, 580 timmar

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag