Kubernetes Container specialist till agilt team på Pensionsmyndigheten.

By 1 juli, 2022 augusti 9th, 2022 Data/IT
Roll IT Specialist
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-08-30
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-07-05 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Victor Ferraresi (cv@keyman.se | 073-313 47 20)
 Referens nr 4324913
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Kubernetes Container specialist till agilt team på Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:

Pensionsmyndigheten bygger just nu en ny container-plattform och vi behöver konsultstöd för att migrera över system till Rancher.
I din roll som Devops Engineer (systemadministratör) kommer du att ingå i ett av våra systemteam.
Teamet arbetar agilt enligt SAFe-ramverket. Våra system finns i nuläget i docker och openshift där migreringen till Rancher kommer att pågå under 2022.

Skallkrav

Goda generella kunskaper i Kubernetes
Mycket goda kunskaper i Linux, containers och docker
God kunskap i Helm
God erfarenhet av att jobba med Kubernetes i l kundprojekt hos kund
God förmåga att jobba självständigt men även vara en gruppspelare
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Driven
Ansvarstagand
God analytisk och problemlösande förmåga
Kommunikativ och samarbetsinriktad

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2023.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Victor Ferraresi, mobilnummer 072313 47 20

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag