Kursledare för kursen Etisk Hacking - Jönköping

Publicerad den 19 augusti, 2020

Roll Utbildare / kursledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-01-04
 Slutdatum 2021-02-05
 Omfattning %
 Ort Jönköping
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-08-27 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Elina Engman Östhem (cv@keyman.se)
 Referens nr 2028299
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Utbildningskonsult till Etisk Hacking vilket är en kurs som ingår i utbildningen till IT-säkerhetstekniker.
Kunden är en av landets störta YH-utbildningsbolag.

Uppdraget omfattar:
Som utbildningskonsult ansvarar du för att planera och genomföra kursen samt att undervisningen är anpassad utifrån kursplan och målgrupp. Studietiden för de studerande ska fördelas mellan konsultledd undervisning och egna studier i olika form under kursens gång. Alla våra utbildningar genomförs på hel- eller halvfart, därför ska kursen utformas så att de studerandes arbetsinsats motsvarar utbildningstakten.

Vidare ansvarar du för att återkoppla till de studerande och utbildningsledare löpande under kursens gång.
I uppdraget ingår att utforma, rätta och bedöma kunskapskontroll, ett ordinarie och vid behov två omprövningstillfällen per deltagare.
Kursens administration ansvarar utbildningsledaren för.

Kursens syfte och mål:
Målet med kursen är att ge de studerande fördjupade kunskaper för att kunna hitta säkerhetsluckor i ett system och i ett företags IT-miljö.
Målet med kursen är också att ge de studerande verktyg och metoder för att kunna attackera ett mål och hitta angreppssätt för hackning.
Efter genomförd kurs ska den studerande bättre kunna skydda företag mot intrång. Detta görs genom att ge de studerande förståelse för hur en hacker tänker och agerar.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
Kunskaper om/i:
• Etik och moral
• Vem skyddar vi oss mot?
• Olika motståndare, vad innebär de?
• Plattformar för exploits
• Säkerhetsbrister/möjligheter till intrång

Färdigheter i att:
• Fjärrstyra datorer
• Rekognoscera, identifiera och välja mål för angrepp bla genom nätverksscanning
• Identifiera sårbarheter i nätverksutrustning och applikationer
• Identifiera lösenordsfiler och utvinna lösenord

Kompetenser för att:
• Analysera olika IT-miljöer och föreslå åtgärder för att stärka informationssäkerheten i ett nätverk
• Beskriva och diskutera fundamentala etiska dilemman i informationssäkerhetsområdet

Innehåll/Moment
• Praktisk hackning av system

Undervisningsform:
Föreläsningar, seminarier, grupparbete och praktiska moment, laboration

Kursen är på 25 Yhp och ska gå i veckorna 1-5, notera att konsulten behöver starta med förberedelser i god tid innan dess/enligt kundens önskemål och begäran.
Platsbunden utbildning som innebär två föreläsningsdagar per vecka. Omfattning: två föreläsningsdagar per vecka plus tillhörande förberedelser.

Skallkrav

Erfarenhet av att tidigare leda kurs eller utbildning inom relevant område.
Kunskap om och förmågan att lära ut att hitta säkerhetsluckor i ett system och i ett företags IT-miljö.
Kunskap om och förmågan att lära ut verktyg och metoder för att kunna attackera ett mål och hitta angreppssätt för hackning.
Kunskap om och förmågan att lära ut hur man skyddar företag mot intrång.

Börkrav

Tidigare arbetslivserfarenhet inom relevant område
Utbildning inom pedagogik

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Pedagogisk
Mycket god kommunikativ förmåga
Självgående

Övrig information

För eventuella frågor kontakta Elina Engman Östhem, mobilnummer 070 263 06 57.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och "KeyMans allmänna villkor"

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag

Kursledare för kursen Etisk Hacking - Jönköping - KeyMan

Kursledare för kursen Etisk Hacking – Jönköping

By 19 augusti, 2020 oktober 27th, 2020 Data/IT
Roll Utbildare / kursledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-01-04
 Slutdatum 2021-02-05
 Omfattning %
 Ort Jönköping
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-08-27 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Elina Engman Östhem (cv@keyman.se)
 Referens nr 2028299
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Utbildningskonsult till Etisk Hacking vilket är en kurs som ingår i utbildningen till IT-säkerhetstekniker.
Kunden är en av landets störta YH-utbildningsbolag.

Uppdraget omfattar:
Som utbildningskonsult ansvarar du för att planera och genomföra kursen samt att undervisningen är anpassad utifrån kursplan och målgrupp. Studietiden för de studerande ska fördelas mellan konsultledd undervisning och egna studier i olika form under kursens gång. Alla våra utbildningar genomförs på hel- eller halvfart, därför ska kursen utformas så att de studerandes arbetsinsats motsvarar utbildningstakten.

Vidare ansvarar du för att återkoppla till de studerande och utbildningsledare löpande under kursens gång.
I uppdraget ingår att utforma, rätta och bedöma kunskapskontroll, ett ordinarie och vid behov två omprövningstillfällen per deltagare.
Kursens administration ansvarar utbildningsledaren för.

Kursens syfte och mål:
Målet med kursen är att ge de studerande fördjupade kunskaper för att kunna hitta säkerhetsluckor i ett system och i ett företags IT-miljö.
Målet med kursen är också att ge de studerande verktyg och metoder för att kunna attackera ett mål och hitta angreppssätt för hackning.
Efter genomförd kurs ska den studerande bättre kunna skydda företag mot intrång. Detta görs genom att ge de studerande förståelse för hur en hacker tänker och agerar.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
Kunskaper om/i:
• Etik och moral
• Vem skyddar vi oss mot?
• Olika motståndare, vad innebär de?
• Plattformar för exploits
• Säkerhetsbrister/möjligheter till intrång

Färdigheter i att:
• Fjärrstyra datorer
• Rekognoscera, identifiera och välja mål för angrepp bla genom nätverksscanning
• Identifiera sårbarheter i nätverksutrustning och applikationer
• Identifiera lösenordsfiler och utvinna lösenord

Kompetenser för att:
• Analysera olika IT-miljöer och föreslå åtgärder för att stärka informationssäkerheten i ett nätverk
• Beskriva och diskutera fundamentala etiska dilemman i informationssäkerhetsområdet

Innehåll/Moment
• Praktisk hackning av system

Undervisningsform:
Föreläsningar, seminarier, grupparbete och praktiska moment, laboration

Kursen är på 25 Yhp och ska gå i veckorna 1-5, notera att konsulten behöver starta med förberedelser i god tid innan dess/enligt kundens önskemål och begäran.
Platsbunden utbildning som innebär två föreläsningsdagar per vecka. Omfattning: två föreläsningsdagar per vecka plus tillhörande förberedelser.

Skallkrav

Erfarenhet av att tidigare leda kurs eller utbildning inom relevant område.
Kunskap om och förmågan att lära ut att hitta säkerhetsluckor i ett system och i ett företags IT-miljö.
Kunskap om och förmågan att lära ut verktyg och metoder för att kunna attackera ett mål och hitta angreppssätt för hackning.
Kunskap om och förmågan att lära ut hur man skyddar företag mot intrång.

Börkrav

Tidigare arbetslivserfarenhet inom relevant område
Utbildning inom pedagogik

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Pedagogisk
Mycket god kommunikativ förmåga
Självgående

Övrig information

För eventuella frågor kontakta Elina Engman Östhem, mobilnummer 070 263 06 57.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag