Kursledare för kursen Molnbaserad Arkitektur - Linköping Offert skickad till kund

Publicerad den 19 augusti, 2020

Roll Utbildare / kursledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-12-14
 Slutdatum 2021-01-08
 Omfattning %
 Ort Linköping
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-08-27 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Elina Engman Östhem (cv@keyman.se)
 Referens nr 2026593
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Utbildningskonsult - Molnbaserad Arkitektur vilket är en kurs som ingår i utbildningen till Systemutvecklare.
Kunden är en av landets störta YH-utbildningsbolag.

Uppdraget omfattar:
Som utbildningskonsult ansvarar du för att planera och genomföra kursen samt att undervisningen är anpassad utifrån kursplan och målgrupp. Studietiden för de studerande ska fördelas mellan konsultledd undervisning och egna studier i olika form under kursens gång. Alla våra utbildningar genomförs på hel- eller halvfart, därför ska kursen utformas så att de studerandes arbetsinsats motsvarar utbildningstakten.

Vidare ansvarar du för att återkoppla till de studerande och utbildningsledare löpande under kursens gång.
I uppdraget ingår att utforma, rätta och bedöma kunskapskontroll, ett ordinarie och vid behov två omprövningstillfällen per deltagare.
Kursens administration ansvarar utbildningsledaren för.

Kursens syfte och mål
Kursens syfte är att ge de studerande fördjupade kunskaper om programspråk, virtualisering och ramverk kopplade till molnbaserad arkitektur.
De studerande får även kunskap om serverkunskap, grundläggande nätkunskaper, nätets uppbyggnad och DNS: er.
Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper om olika miljöer och plattformar och vilka tjänster som finns i en molnbaserad lösning.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
Kunskaper om/i:
• Programspråk
• Ramverk
• Virtualisering
• Serverkunskap
• Nätets uppbyggnad
• DNS: er
• Miljöer och plattformar

Färdigheter i att:
• Tillämpa olika programspråk och ramverk i en molnbaserad arkitektur.
• Ta fram en molnbaserad leveransmodell
• Beräkna och planera kostnader och se över eventuella kostnadsbesparingar, ökad tillgänglighet och ökad effektivitet vid flytten av affärsprocesser till molnet
• Redogöra för nätets uppbyggnad och om servrar

Kompetenser för att:
• Jämföra och kritiskt använda olika programspråk och ramverk
• Analysera och värdera fördelar och nackdelar med olika molnlösningar
• Analysera och ta ställning till de affärsprocesser som effektiviseras genom molnet

Innehåll/Moment
• Nätverk
• DNS

Undervisningsform Föreläsningar, inlämningsuppgifter

Kursen är på 20 YHp och ska gå veckorna 51-1, notera att konsulten behöver starta med förberedelser i god tid innan dess/enligt kundens önskemål och begäran.
Platsbunden utbildning som innebär två föreläsningsdagar per vecka. Omfattning: två föreläsningsdagar per vecka plus tillhörande förberedelser.

Skallkrav

Erfarenhet av att tidigare leda kurs eller utbildning inom relevant område.
Kunskaper om programspråk, virtualisering och ramverk kopplade till molnbaserad arkitektur
Kunskap om serverkunskap, grundläggande nätkunskaper, nätets uppbyggnad och DNS: er
Kunskaper om olika miljöer och plattformar och vilka tjänster som finns i en molnbaserad lösning.

Börkrav

Tidigare arbetslivserfarenhet inom relevant område
Utbildning inom pedagogik

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Pedagogisk
Mycket god kommunikativ förmåga
Självgående

Övrig information

För eventuella frågor kontakta Elina Engman Östhem, mobilnummer 070 263 06 57.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och "KeyMans allmänna villkor"

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag

Kursledare för kursen Molnbaserad Arkitektur - Linköping Offert skickad till kund - KeyMan

Kursledare för kursen Molnbaserad Arkitektur – Linköping Offert skickad till kund

By 19 augusti, 2020 oktober 27th, 2020 Data/IT
Roll Utbildare / kursledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-12-14
 Slutdatum 2021-01-08
 Omfattning %
 Ort Linköping
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-08-27 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Elina Engman Östhem (cv@keyman.se)
 Referens nr 2026593
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Utbildningskonsult – Molnbaserad Arkitektur vilket är en kurs som ingår i utbildningen till Systemutvecklare.
Kunden är en av landets störta YH-utbildningsbolag.

Uppdraget omfattar:
Som utbildningskonsult ansvarar du för att planera och genomföra kursen samt att undervisningen är anpassad utifrån kursplan och målgrupp. Studietiden för de studerande ska fördelas mellan konsultledd undervisning och egna studier i olika form under kursens gång. Alla våra utbildningar genomförs på hel- eller halvfart, därför ska kursen utformas så att de studerandes arbetsinsats motsvarar utbildningstakten.

Vidare ansvarar du för att återkoppla till de studerande och utbildningsledare löpande under kursens gång.
I uppdraget ingår att utforma, rätta och bedöma kunskapskontroll, ett ordinarie och vid behov två omprövningstillfällen per deltagare.
Kursens administration ansvarar utbildningsledaren för.

Kursens syfte och mål
Kursens syfte är att ge de studerande fördjupade kunskaper om programspråk, virtualisering och ramverk kopplade till molnbaserad arkitektur.
De studerande får även kunskap om serverkunskap, grundläggande nätkunskaper, nätets uppbyggnad och DNS: er.
Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper om olika miljöer och plattformar och vilka tjänster som finns i en molnbaserad lösning.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
Kunskaper om/i:
• Programspråk
• Ramverk
• Virtualisering
• Serverkunskap
• Nätets uppbyggnad
• DNS: er
• Miljöer och plattformar

Färdigheter i att:
• Tillämpa olika programspråk och ramverk i en molnbaserad arkitektur.
• Ta fram en molnbaserad leveransmodell
• Beräkna och planera kostnader och se över eventuella kostnadsbesparingar, ökad tillgänglighet och ökad effektivitet vid flytten av affärsprocesser till molnet
• Redogöra för nätets uppbyggnad och om servrar

Kompetenser för att:
• Jämföra och kritiskt använda olika programspråk och ramverk
• Analysera och värdera fördelar och nackdelar med olika molnlösningar
• Analysera och ta ställning till de affärsprocesser som effektiviseras genom molnet

Innehåll/Moment
• Nätverk
• DNS

Undervisningsform Föreläsningar, inlämningsuppgifter

Kursen är på 20 YHp och ska gå veckorna 51-1, notera att konsulten behöver starta med förberedelser i god tid innan dess/enligt kundens önskemål och begäran.
Platsbunden utbildning som innebär två föreläsningsdagar per vecka. Omfattning: två föreläsningsdagar per vecka plus tillhörande förberedelser.

Skallkrav

Erfarenhet av att tidigare leda kurs eller utbildning inom relevant område.
Kunskaper om programspråk, virtualisering och ramverk kopplade till molnbaserad arkitektur
Kunskap om serverkunskap, grundläggande nätkunskaper, nätets uppbyggnad och DNS: er
Kunskaper om olika miljöer och plattformar och vilka tjänster som finns i en molnbaserad lösning.

Börkrav

Tidigare arbetslivserfarenhet inom relevant område
Utbildning inom pedagogik

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Pedagogisk
Mycket god kommunikativ förmåga
Självgående

Övrig information

För eventuella frågor kontakta Elina Engman Östhem, mobilnummer 070 263 06 57.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag