Kursledare för kursen Test, Verifiering och Certifiering – Jönköping Avslutad

By 19 augusti, 2020 oktober 21st, 2020 Data/IT
Roll Utbildare / kursledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-11-02
 Slutdatum 2020-11-27
 Omfattning %
 Ort Jönköping
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-08-27 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Elina Engman Östhem (cv@keyman.se)
 Referens nr 2031711
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Utbildningskonsult till Test, Verifiering och Certifiering vilket är en kurs som ingår i utbildningen till Systemutvecklare.
Kunden är en av landets störta YH-utbildningsbolag.

Uppdraget omfattar:
Som utbildningskonsult ansvarar du för att planera och genomföra kursen samt att undervisningen är anpassad utifrån kursplan och målgrupp. Studietiden för de studerande ska fördelas mellan konsultledd undervisning och egna studier i olika form under kursens gång. Alla våra utbildningar genomförs på hel- eller halvfart, därför ska kursen utformas så att de studerandes arbetsinsats motsvarar utbildningstakten.

Vidare ansvarar du för att återkoppla till de studerande och utbildningsledare löpande under kursens gång.
I uppdraget ingår att utforma, rätta och bedöma kunskapskontroll, ett ordinarie och vid behov två omprövningstillfällen per deltagare.
Kursens administration ansvarar utbildningsledaren för.

Kursens syfte och mål:
Kursens syfte är att ge de studerande kunskap om olika tester, verifiering och certifiering av system. Kursens syfte är också att ge de studerande kunskaper om branschspecifika kvalitetsstandarder och testmetoder.
Målet med kursen är att ge de studerande kunskap om vad som utgör en god kvalitet.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
Kunskaper om/i:
• Lagkrav vid utveckling av system
• Kvalitet vid utveckling av system
• Branschspecifika kvalitetsstandarder
• Testmetoder
• Certifiering
Färdigheter i att:
• Ta hänsyn till lagkrav vid utveckling av system
• Utveckla system med god kvalité och enligt branschens kvalitetsstandard
• Utveckla system som klarar olika testmetoder och certifiering

Kompetenser för att:
• Tolka lagkrav och kritiskt granska sitt eget och andras system
• Självständigt tillämpa olika standarder och motivera sitt val av system vid test och certifiering

Innehåll/Moment
• Lagkrav vid utveckling av system
• Kvalitet vid utveckling av system
• Branschspecifika kvalitetsstandarder
• Testmetoder
• Certifiering

Undervisningsform:
Föreläsningar, gruppövningar och laborationer

Kursen är på 20 YHp och ska gå veckorna 45-48, notera att konsulten behöver starta med förberedelser i god tid innan dess/enligt kundens önskemål och begäran.
Platsbunden utbildning som innebär två föreläsningsdagar per vecka. Omfattning: två föreläsningsdagar per vecka plus tillhörande förberedelser.

Skallkrav

Erfarenhet av att tidigare leda kurs eller utbildning inom relevant område.
Kunskap om branschspecifika kvalitetsstandarder.
Kunskap om lagkrav vid utveckling av system
Kunskap om kvalitet vid utveckling av system
Kunskap om Testmetoder
Kunskap om Certifiering

Börkrav

Tidigare arbetslivserfarenhet inom relevant område
Utbildning inom pedagogik

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Pedagogisk
Mycket god kommunikativ förmåga
Självgående

Övrig information

För eventuella frågor kontakta Elina Engman Östhem, mobilnummer 070 263 06 57.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag