Kursledare för kursen Utredning och forensik - akut!

Publicerad den 20 augusti, 2020

Roll Utbildare / kursledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-08-24
 Slutdatum 2020-09-11
 Omfattning 60%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-08-21 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2024886
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu omgående en Kursledare för kursen "Utredning och forensik" till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Kursen ingår i YH-utbildningen Samordnare – informations- och cybersäkerhet och kursplanen beskrivs nedan.

Kursens övergripande mål och innehåll
Kursen ger grundläggande förståelse för utredningsmetodik, samt de särskilda krav som ställs på cyberfysiska system för att vidtagna åtgärder ska anses utgöra ”forensiskt sunda metoder”. Vidare studeras skillnader i olika lagringsmedier, och deras tekniska förutsättningar att underkastas säker dataradering. De tekniska aspekterna studeras i ljuset av ISO-standardens riktlinjer för incidenthantering.

Kursens detaljerade mål och innehåll
Kunskaper
• Utredningsmetodik
• Incidenthantering
• Filformat och filhuvuden
• Disassemblering och debug
• Lagringsmedier – principer
• Metoder för säker dataradering
• Logganalys och skydd av loggar
• Betydelsen av (korrekt) gemensam tid (NTP, SNTP)

Färdigheter
• Med utgångspunkt i verksamhetsanalys avgöra vilka aktiviteter i ett informationssystem som utgör ”säkerhetsrelevanta” och därför ska loggas
• Avgöra vad som från fall till fall utgör en anomali i en säkerhetslogg
• Avgöra vilken typ av minnesteknik ett visst lagringsmedium använder, och välja korrekt metod för säker radering
• Analysera ett lagringsmedium och preliminärt avgöra om det går att återskapa information från det

Kompetenser
• Vidta åtgärder i egenskap av ”first responder” under eller efter ett it-angrepp
• Samverka med sakkunniga experter och i förekommande fall rättsvårdande myndigheter 

Former för kunskapskontroll
• 1 individuell inlämningsuppgift med skriftlig och muntlig redovisning
• 1 skriftlig kunskapskontroll

Skallkrav

Erfarenhet av att tidigare leda kurs eller utbildningen inom IT-säkerhet

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Pedagogisk
Självgående
Bra kommunikativ förmåga
Flexibel

Övrig information

Omfattning: Tre lärarledda dagar per vecka (ve 35-37). Det vill säga 9 dagar totalt för kursen. Lämpligt att lämna en lucka på någon dag för självstudier/enskilt arbete (t.ex. att lärarledda dagar är måndag, tisdag och torsdag eller liknande).

Yrkeshögskoleutbildning är en momsbefriad verksamhet.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och "KeyMans allmänna villkor"

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag

Kursledare för kursen Utredning och forensik - akut! - KeyMan

Kursledare för kursen Utredning och forensik – akut!

By 20 augusti, 2020 oktober 27th, 2020 Data/IT
Roll Utbildare / kursledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-08-24
 Slutdatum 2020-09-11
 Omfattning 60%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-08-21 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2024886
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu omgående en Kursledare för kursen “Utredning och forensik” till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Kursen ingår i YH-utbildningen Samordnare – informations- och cybersäkerhet och kursplanen beskrivs nedan.

Kursens övergripande mål och innehåll
Kursen ger grundläggande förståelse för utredningsmetodik, samt de särskilda krav som ställs på cyberfysiska system för att vidtagna åtgärder ska anses utgöra ”forensiskt sunda metoder”. Vidare studeras skillnader i olika lagringsmedier, och deras tekniska förutsättningar att underkastas säker dataradering. De tekniska aspekterna studeras i ljuset av ISO-standardens riktlinjer för incidenthantering.

Kursens detaljerade mål och innehåll
Kunskaper
• Utredningsmetodik
• Incidenthantering
• Filformat och filhuvuden
• Disassemblering och debug
• Lagringsmedier – principer
• Metoder för säker dataradering
• Logganalys och skydd av loggar
• Betydelsen av (korrekt) gemensam tid (NTP, SNTP)

Färdigheter
• Med utgångspunkt i verksamhetsanalys avgöra vilka aktiviteter i ett informationssystem som utgör ”säkerhetsrelevanta” och därför ska loggas
• Avgöra vad som från fall till fall utgör en anomali i en säkerhetslogg
• Avgöra vilken typ av minnesteknik ett visst lagringsmedium använder, och välja korrekt metod för säker radering
• Analysera ett lagringsmedium och preliminärt avgöra om det går att återskapa information från det

Kompetenser
• Vidta åtgärder i egenskap av ”first responder” under eller efter ett it-angrepp
• Samverka med sakkunniga experter och i förekommande fall rättsvårdande myndigheter 

Former för kunskapskontroll
• 1 individuell inlämningsuppgift med skriftlig och muntlig redovisning
• 1 skriftlig kunskapskontroll

Skallkrav

Erfarenhet av att tidigare leda kurs eller utbildningen inom IT-säkerhet

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Pedagogisk
Självgående
Bra kommunikativ förmåga
Flexibel

Övrig information

Omfattning: Tre lärarledda dagar per vecka (ve 35-37). Det vill säga 9 dagar totalt för kursen. Lämpligt att lämna en lucka på någon dag för självstudier/enskilt arbete (t.ex. att lärarledda dagar är måndag, tisdag och torsdag eller liknande).

Yrkeshögskoleutbildning är en momsbefriad verksamhet.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag