Kursledare och coach (Rancher/Helm) till Pensionsmyndigheten

By 9 september, 2022 september 28th, 2022 Data/IT
Roll Utbildare / kursledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-09-09
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-09-19 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referens nr 4539645
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Kursledare och coach (Rancher/Helm) till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Du kommer att som konsult anordna framtagande av kurs i användandet av Helm samt Rancher, i synnerhet i det sammanhang som gäller på myndigheten. Du kommer också att agera coach i dessa verktyg till myndighetens personal under och efter genomgången kurs.

Skallkrav

Djup kunskap om Kubernetes
Djup kunskap om Helm
Djup kunskap om Rancher
Pedagogisk läggning, erfarenhet av utbildning/coachning av tekniska team
God kunskap om systemutveckling av mikrotjänster
God kunskap om arkitektur för mikrotjänster
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Erfarenhet av drift av containerplattformar

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Coachande personlighet
Socialt öppen och nyfiken
Självgående och initiativtagande

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2023

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag