Kursledare till kursen: Säkerhet i trådlösa nätverk vecka 7-10 Jönköping

By 14 september, 2020 september 21st, 2020 Data/IT
Roll Utbildare / kursledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-02-15
 Slutdatum 2021-03-12
 Omfattning %
 Ort Jönköping
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-09-17 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Elina Engman Östhem (cv@keyman.se)
 Referens nr 2075191
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Utbildningskonsult till kursen: Säkerhet i trådlösa nätverk ,vilket är en kurs som ingår i utbildningen till IT-säkerhetstekniker.
Kunden är en av landets störta YH-utbildningsbolag.

Uppdraget omfattar:
Som utbildningskonsult ansvarar du för att planera och genomföra kursen samt att undervisningen är anpassad utifrån kursplan och målgrupp. Studietiden för de studerande ska fördelas mellan konsultledd undervisning och egna studier i olika form under kursens gång. Alla utbildningar genomförs på hel- eller halvfart, därför ska kursen utformas så att de studerandes arbetsinsats motsvarar utbildningstakten.

Vidare ansvarar du för att återkoppla till de studerande och utbildningsledare löpande under kursens gång.
I uppdraget ingår att utforma, rätta och bedöma kunskapskontroll, ett ordinarie och vid behov två omprövningstillfällen per deltagare.
Kursens administration ansvarar utbildningsledaren för.

Kursens syfte och mål:
Kursens mål är att ge de studerande fördjupade kunskaper om tekniker och utrustning som kan användas för att utvärdera och höja säkerheten vid användning av trådlösa nät.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
Kunskaper om/i:
• Olika standarder och protokoll för trådlös kommunikation
• Systemarkitektur och design av trådlösa nätverk
• Säkerhetshot mot trådlösa nätverk och lämpliga skyddsåtgärder
• Säker inloggning och överföring av information i trådlösa nätverk
• PKI-infrastruktur

Färdigheter i att:
• Analysera säkerhetshot för att kunna välja och implementera lämpliga lösningar
• Värdera olika hot med avseende på risk och andra konsekvenser såsom nertid och badwill

Kompetenser för att:
• Förhålla sig till och göra etiska avvägningar mellan säkerhet, integritet, hackning och övervakning

Litteratur: Fastställs i samråd med Utbildningsledare

Undervisningsform: Föreläsningar och laborationer

Former för kunskapskontroll:
Inlämningsuppgift och skriftlig tentamen

Kursen är på 20 YH-poäng och ska gå veckorna 7-10, notera att konsulten behöver starta med förberedelser i god tid innan dess/enligt kundens önskemål och begäran.
Platsbunden utbildning innebär i genomsnitt två (2) föreläsningar per kursvecka. En (1) dag föreläsning avser alltid om inget annat anges, sex (6) timmar per föreläsningsdag.
Omfattning: två föreläsningsdagar per vecka plus tillhörande förberedelser.

Skallkrav

Erfarenhet av att tidigare leda kurs eller utbildning inom relevant område
Besitta de kunskaper som ingår i kursen (se kursbeskrivning: ovan uppdragsbeskrivning) och kunna lära ut det till elever.

Börkrav

Tidigare arbetslivserfarenhet inom relevant område
Utbildning inom pedagogik

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Pedagogisk
Mycket god kommunikativ förmåga
Självgående

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

I priset ska hela uppdraget ingå såsom förarbete, genomförande, efterarbete, resor och övernattningar.
Kursmaterialet tas fram av konsulten.

För eventuella frågor kontakta Elina Engman Östhem. Mail: elina.engman-osthem@keyman.se Mobilnummer 070 263 06 57.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag