Skip to main content

Leveransansvarig på 50% till IVO IT

By 23 november, 2022december 3rd, 2022Data/IT
Roll IT Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-01-01
 Slutdatum 2023-06-30
 Omfattning 50%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-11-25 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referensnummer #8435
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Leveransansvarig på 50% till IVO IT (Inspektionen för vård och omsorg). 

Vill du vara med och bidra till att Sverige har en god och säker hälso- och sjukvård samt omsorg? IVO söker nu en Leveransansvarig på 50% till IT-enheten.

Uppdraget i korthet:
IVO har en blandning av outsourcade och interna IT baserade tjänster, IT-enheten ansvarar för att se till att leveranserna från våra outsourcade leverantörer är ändamålsenliga samt stötta de agila utvecklingsteamen. Du kommer tillsammans med en kollega vara operativt ansvarig för att IVO:s IT-driftleverantör levererar sina tjänster enligt avtal. Ni är även leveransansvarig för IVO:s SIAM organisation, där samordning av tjänster och ITIL processer sker för flera av IVO:s IT-leverantörer. I det dagliga arbetet ingår även att vara verksamhetens kontaktperson för major IT-incidenter och problemärenden gentemot våra IT leverantörer.
  • säkerställa att tjänster levereras enligt avtal
  • styrning och samordning av aktiviteter inom operativ samverkan med leverantörer 
  • initiera och kravställa förbättringar för beslutade ITIL processer
  • initiera- och driva förbättringsaktiviteter både internt och tillsammans med externa leverantörer
leda/delta i projekt och aktiviteter samt stödja kollegor avseende upphandlade tjänster och avtal 
I uppdraget rapporterar du till IT-chef. 

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i detta uppdrag. Det är meriterande att ha kännedom om IVO och/eller arbetat i liknande uppdrag vid myndighet. 

Skallkrav

Stor erfarenhet av Leverantörsstyrning
Erfarenhet av kravställning med ett användar-/verksamhetsperspektiv
Erfarenhet av transitionsprojekt, ITIL och arbete med IT inom offentlig sektor
Utvärdering av de personliga egenskaperna kommer att ske vid en eventuell intervju

Börkrav

Erfarenhet av offentlig upphandling och avtalshantering
Erfarenhet av arbetsledning
Kunskap om Samverkan/SIAM
Erfarenhet av agila arbetssätt
Erfarenhet av offentlig verksamhet

Övriga krav

Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Du har god förmåga att leda aktiviteter och agera i gränssnittet mellan leverantör och kund och har vana av att jobba med tjänster och uppföljning av leveranser
Strukturerad, noggrann och analytiskt
Stor vana att arbeta självständigt
Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska språket
God samarbets- och kommunikationsförmåga

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2023.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från IVO. 

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag