Linuxadministratör med inriktning mot HCP till Karolinska Institutet

By 12 maj, 2020 maj 28th, 2020 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-06-01
 Slutdatum 2020-12-31
 Omfattning 20%
 Ort Flemingsberg och Solna
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-05-15 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Edwin Landgraff (cv@keyman.se)
 Referens nr 1947447
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Linuxadministratör med inriktning mot HCP till Karolinska Institutet

Karolinska institutet (KI) behöver en Linuxadministratör en dag i veckan för att administrera och stödja användare i ett HPC- system. Systemet är en DGX1 från Nvidia som används av forskare vid KI för beräkningar av data.

Arbetet kommer att ske tillsammans med administratör från KI och verksamhetens huvudansvarig för systemet men också innefatta att ha direktkontakt med forskare som stöd med konfiguration mm.
Placeringen är (i normalfall) i Solna vid IT-avdelningen där arbetet sker och leds inom grupperingen för drift.

Arbetsuppgifter:
• Uppläggning av nya användare
• Kommunicera och beställa förändringar och konfiguration i tillkopplade system som administreras av övriga IT-avdelningen
• Installera och administrera Docker
• Administrera och tillse att data är tillgängligt för forskare
• Patchning och uppdatering av såväl OS som applikationer
• Installation av nya applikationer
• Tillse att licenser finns och är uppdaterade
• Installera och administrera den Job scheduler som kommer att användas (i skrivande stund ännu ej beslutat)
• Eventuellt agera kontaktperson mot Nvidia och andra leverantörer kopplade till systemet

Skallkrav

Mycket god kunskap och erfarenhet inom Linux
Minst två års erfarenhet av Kubernetes
Goda kunskaper och erfarenhet att installera och administrera Docker.
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska i både tal och skrift

Börkrav

Kunskap och erfarenhet av följande applikationer i Docker:
CLARA-train-sdk, MATLAB r2019b, julia, RAPIDS, TENSORFLOW, PYTORCH, kipoi (KERAS – collection of bioinformatics models), Python

Erfarenhet och kunskap inom Hopsworks

Övriga krav

Beskriv kort i kommentarsfälten vid skall- och börkraven hur konsulten uppfyller dessa.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument (bredvid offertfliken).
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.

Personliga egenskaper

Strukturerad
Problemlösande
Självgående
God samarbetsförmåga

Övrig information

Option på förlängning : 6 + 6 månader.
Resor/resetraktamente ersätts inte. Övertid ersätts endast efter överenskommelse mellan beställare och leverantör.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

Då KeyMan samarbetar med en statlig myndighet för detta behov finns det risk för att er offert kan bli en offentlig handling. Om ni vill sekretessbelägga något i er offert bör ni i en bilaga ange vad som ska sekretessbeläggas, varför ni anser att detta är en affärshemlighet och vilka konsekvenserna blir om dessa uppgifter kommer till konkurrenters kännedom. Det finns ingen garanti att sådan uppgift som önskas sekretessbelagd förblir sekretessbelagd. Ladda upp ev. bilaga under fliken “Dokument” (bredvid Offert-fliken).

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag