Lösningsarkitekt – arkivering till Myndighet

By 17 februari, 2021 april 15th, 2021 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-04-01
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Enköping
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-03-02 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2428095
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Lösningsarkitekt, arkivering till vår samarbetspartner för uppdrag i Enköping.

Uppdraget omfattar:
Uppdraget består i att delta i ett Agilt team i arbete kring design, vidmakthållande och utveckling av Kundens ledningssystem, inom området dokumenthantering och arkivering.

Arbetet som lösningsarkitekt inom arkivering innebär framtagning av lösningsförslag och målbild för framtida system-landskap avseende stödjandet av Kundens arkiveringsverksamhet. Konsulten kommer i rollen som arkiveringsexpert delta i analyser och även implementeringar av IT-stöd för arkivering och dokumenthanteringen.

Konsulten säkerställer att framtagna förslag till lösningsdesign och arkitekturberskrivningar följer Kundens regler och riktlinjer avseende IT samt att förslagen granskas av relevanta roller inom Myndigheten, till exempel avseende informationssäkerhet. Konsulten bereder även beslutsunderlag avseende design.

Då Kunden eftersträvar att nyttja tillgänglig kompetens där den behövs bäst, över tid, kan konsulten komma att nyttjas i andra uppdrag och projekt inom hos Kunden där konsultens kompetens erfordras.

Skallkrav

Nedan skallkrav måste uppfyllas och motiveras för att kund ska ta emot offert.
Akademisk examen i arkivvetenskap och/eller systemvetenskap och/eller datateknik och minst 5 års arbetserfarenhet inom arkivvetenskap och/eller systemvetenskap och/eller datateknik.
Konsult ska ha minst tre års (3) arbetserfarenhet som lösningsarkitekt.
Konsult ska ha minst två års (2) sammanlagd arbetserfarenhet av arkitekturarbete inom arkiverings-, bevarande och gallringsområdet.
Konsult ska ha minst två års (2) arbetserfarenhet av arkitekturarbete inom dokumenthantering.
Konsult ska ha minst tre (3) års arbetserfarenhet av Microsoft Office.
Konsult ska ha god kommunikationsförmåga/social förmåga

Börkrav

Konsult bör ha minst sex (6) månaders arbetserfarenhet av designarbete enligt metoden “Design thinking”
Konsult bör ha minst sex (6) månaders arbetserfarenhet av det Agila ramverket SAFe.
Konsult bör ha minst sex (6) månaders arbetserfarenhet av arbete i verktyget Microsoft Visio.
Konsult bör ha minst ett års (1) arbetserfarenhet som Arkivarie.

Övriga krav

CV måste vara på svenska, bifoga i Wordformat under fliken Dokument
Registerkontroll nivå 2 (SUA) av konsulten kommer att genomföras
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool.

Personliga egenskaper

God kommunikationsförmåga
God social förmåga

Övrig information

Förlängning längst t.o.m. 2024-12-31.
Prispressat uppdrag!

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag