Lösningsarkitekt IT med helhetssyn till Tillväxtverket

By 9 juli, 2020 augusti 5th, 2020 Data/IT
Roll Lösningsarkitekt
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-08-17
 Slutdatum 2020-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-08-06 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2013866
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Lösningsarkitekt med kompetensnivå 4 till Tillväxtverket.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att hantera det nya stödet för korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) som vänder sig till företag som är hårt drabbade av konsekvenserna av covid-19. Detta stöd har inte funnits tidigare och vi arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats. Korttidspermitteringsstödet finns som en del i vårt egenutvecklade system Nyps som också hanterar EU-bidrag och Nationella bidrag till företag och regioner. Nyps består av en tjänst för sökande och en för handläggning. Vi arbetar också med automatisering och robotisering och har fler egenutvecklade system som exempelvis Pipos (PinPoint Sweden) som är en GIS plattform för beslutsstöd kopplat till geografiska analyser och prognoser samt Verksamt.se som är en portal för e-tjänster riktade direkt till företag.

Om uppdraget:
Konsulten ska arbeta nära de olika utvecklarteamen (systemarkitekter, systemutvecklare och produktägare), ingå i Arkitekturgruppen och samverka med IT-ledning och Change Management. Konsulten förväntas ha en öppen inställning till olika lösningsalternativ och föreslå lösningar för olika intressenter. I uppdraget ingår att sammanfatta komplexa sammanhang och systemintegrationer samt föreslå och driva fram lösningar som kan användas i ett längre perspektiv.

Stationeringsort är Tillväxtverket på Västgötagatan i Stockholm, i huvudsak bedrivs arbetet än så länge på distans under covid-19 krisen.

Skallkrav

Flerårig erfarenhet av att arbeta som lösningsarkitekt
Erfarenhet av systemutvecklingsprojekt i Java

Börkrav

Förståelse för Containerteknologier, DevOps, Kubernetes
Förståelse för användbarhet och design
Erfarenhet av agilt arbetssätt, t ex Scrum

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Social och kommunikativ
Innovativ
God samarbetsförmåga
Strukturerad
Mål- och resultatinriktad

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2021-12-31.

Utvärderingskriterier:
Det mest ekonomiskt fördelaktiga utifrån kompetens och pris.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag