Lösningsarkitekt ITSM/IT4IT – Offert skickad till kund

By 22 augusti, 2019 september 21st, 2019 Data/IT
Roll Lösningsarkitekt
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-10-01
 Slutdatum 2021-06-30
 Omfattning 100%
 Ort Enköping och delvis Stockholm/Arboga/Örebro
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-08-26 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1513435
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Lösningsarkitekt med kunskap inom ITSM/IT4IT till vår kund.

Bakgrund:
Organisationens it-verksamhet har infört ett processorienterat arbetssätt enligt ITIL, och har i dagsläget en varierad grad av mognad mellan olika processer. Ett kontinuerligt verksamhetsutvecklingsarbete pågår för att öka tjänsteorienteringen och likforma, effektivisera och kvalitetssäkra it-verksamhetens arbete. Som IT-stöd inom IT-driftsverksamheten används främst Micro Focus produktsvit (Service Manager, Asset Manager m.fl).
Det genomförs för närvarande en förstudie avseende införande av verktygsstöd för konfigurationshantering, så kallad Configuration Management Database, CMDB. Förstudiens uppdrag är att analysera möjligheten att införa CMDB. I detta ingår att analysera såväl fortsatt användning av befintlig plattform alt utbyte till annan plattform, integrationslösningar med nya eller befintliga system/komponenter etc.

Uppdraget omfattar:
Arbetet omfattar att bereda detaljerad arkitekturbeskrivning kring stödsystem för konfigurationshantering där CMDB ingår inför kommande realisering. Lösningsarkitekten kommer även bereda lösningsförslag för övriga områden inom ”IT4IT”. Lösningsarkitekten ger inriktning till utvecklings-projekt inom området, bereder systemrelaterad dokumentation, ger stöd till pågående utvecklingsarbeten samt utvärdera byggd lösning mot beskriven arkitektur.

Lösningsarkitekten leder alternativt deltar i workshops där modellering av arkitektur genomförs. Att säkerställa att framtagna förslag till lösningsdesign och arkitekturbeskrivningar följer organisationens regler och riktlinjer avseende IT ingår i uppdraget. Lösningsarkitekten bereder även beslutsunderlag avseende design.

Arbetet sker självständigt men i nära samverkan med andra aktörer, t ex informationssäkerhetsanalytiker, kravanalytiker och IT-arkitekter.

Skallkrav

Minst 1 års sammanlagd arbetserfarenhet av framtagande av arkitektur och design inom området IT-stöd för IT-verksamhet (IT4IT) i stora organisationer med geografisk spridning som arbetar enligt ITIL.
Minst 3 års sammanlagd arbetserfarenhet som lösningsarkitekt vid utveckling, realisering och införande av IT-stöd för IT-verksamhet i stora organisationer med geografisk spridning som arbetar enligt ITIL
Minst 2 års arbetserfarenhet som lösningsarkitekt inom området IT-stöd för IT-verksamhet där IT4IT Reference Architecture har ingått som arkitekturstöd inom den senaste femårsperioden
Relevant akademisk examen inom IT
Minst 5 års arbetserfarenhet som IT arkitekt alternativt 10 års arbetserfarenhet med IT-design, IT-arkitektur och teknisk IT-teknisk lösningsframtagning.

Börkrav

Minst 2 års arbetserfarenhet av IT4IT reference architecture från Open Group
Minst 1 års arbetserfarenhet av formella ramverk inom IT-arkitektur t.ex. TOGAF, MODAF eller motsvarande
Minst 1 års sammanlagd arbetserfarenhet som lösningsarkitekt vid implementation och införande av ITSM-lösningar baserade på BMC produktsvit
Minst 1 års sammanlagd arbetserfarenhet som lösningsarkitekt vid implementation och införande av ITSM-lösningar baserade på Micro Focus SMA produktsvit
Minst ett 1 års sammanlagd arbetserfarenhet som lösningsarkitekt vid implementation och införande av ITSM-lösningar i it-infrastrukturer avsedda för hantering av sekretessreglerade uppgifter i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Registerkontroll nivå 2 (SUA) av konsulten kommer att genomföras

Personliga egenskaper

God kommunikationsförmåga
Analytiskt
God social förmåga
Självständig

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag