Skip to main content

Lösningsarkitekt till Region Sörmland

By 17 november, 2022december 3rd, 2022Data/IT
Roll Lösningsarkitekt
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-01-09
 Slutdatum 2023-12-31
 Omfattning 50%
 Ort Distans samt Nyköping eller Eskilstuna
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-12-05 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Pernilla Seger (cv@keyman.se | 070-960 66 30)
 Referensnummer #8373
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Lösningsarkitekt till Region Sörmland IT.

Region Sörmland IT har under en period behov av att förstärka med en lösningsarkitekt.

Övergripande uppdragsbeskrivning

Uppdraget innebär primärt att delta i det regionala Integrationsprojektet kopplat till programmet ”Framtidens vårdinformationsstöd” (FVIS) men även att stötta andra projekt och initiativ inom programmet. 
Integrationsprojektet ansvarar för att säkerställa att de tekniska integrationer som behövs för att den nya vårdinformationslösningen skall fungera som en del av den totala vård-IT-plattformen och bidra till god & effektiv vård. Det finns flera olika typer av integrationer som projektet skall hantera, det kan vara via en integrationsplattform, direkta ”punkt till punkt” samt klientintegrationer/uthopp mm. 

Införandet av den nya vårdinformationslösningen gör Region Sörmland tillsammans med åtta andra regioner inom en övergripande organisation om heter Sussa (“Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer”). Utöver det regionala FVIS-programmet genomförs även en aktiviteter kopplat till integrationer inom Sussa.
 

Rollen innebär att
–          Delta i arbetet med att konkretisera mållägen för integrationer tillsammans med verksamheten
–          Säkerställa att rätt information finns för att regionens ICC (Integration Competence Center) ska kunna bygga integrationerna
–          Delta i det arkitektforum som finns inom FVIS-programmet
–          Delta i workshops och mötesserier, såväl regionalt som inom Sussa
–          Framställa arkitekturbeskrivningar och genomföra granskningar av dem
 
Det kan även uppstå behov av lösningsarkitekt inom andra projekt/uppdrag inom Region Sörmland. Det är önskvärt att resursen har möjlighet att ingå även i något av dessa projekt om behov uppstår.
Skallkrav

Erfarenhet av arbete som lösningsarkitekt inom större organisationer och komplexa projekt
God erfarenhet av att skapa arkitekturbeskrivningar eller motsvarande
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift

Börkrav

Erfarenhet införande av uthopp (enkelriktad integration) samt dubbelriktad integration (med kontexthantering)
Kompetens att modellera integrationsarkitektur för att kunna visualisera samband
Erfarenhet av vårddataintegrationer
Erfarenhet av utvecklings- och införandeprojekt inom hälso- och sjukvård
Erfarenhet av upphandlingar
Kunskap om journalsystemet Cosmic

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Teamspelare som hittar sin roll i en projektorganisation, är flexibel när förutsättningar ändras – och bidrar även utanför sin roll vid behov
God kommunikationsförmåga för att kunna diskutera frågeställningar både med tekniska specialister och personer utan teknikkunskap
God samarbetsförmåga

Övrig information

Omfattningen av uppdraget kan variera mellan 50-100% utifrån överenskommelse mellan båda parter.
Resursen arbetar 2-3 dagar/vecka från något av Region Sörmland ITs kontor i Eskilstuna eller Nyköping.

Option på förlängning längst t.o.m. 2024-12-31.

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Pernilla Seger, mobilnummer 070-960 66 30.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag