Nätverksspecialist till Pensionsmyndigheten

By 13 oktober, 2021 oktober 19th, 2021 Data/IT
Roll Nätverksspecialist
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-11-01
 Slutdatum 2021-12-31
 Omfattning 50%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-10-15 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referens nr 3056821
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Nätverksspecialist till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten ska flytta behörighetshantering av nätverksinfrastruktur från AD till Cisco ISE samt integrera detta med myndighetens system för behörighets administration.
Detta arbete ska genomföras under november-december 2021.

Konsulten ska i uppdraget migrera behörighetshanteringen för nätrelaterad utrustning till Cisco ISE, exakt omfattning tas fram på plats.
Arbetet ska dokumentera samt utbilda och göra handover av lösningen till Pensionsmyndigheten personal.

Arbete sker i kombination av på plats tillsammans med Pensionsmyndigheten i Stockholm/Hornstull samt som fjärrarbete via dator tillgängliggjord av Pensionsmyndigheten.
Uppdraget tidplanernas och kalendersätts tillsammans med Teamlead för nätverksgruppen.

Omfattning: deltid om 200h fram till 31/12-2021.

Skallkrav

Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)
Cisco ISE – Integrationer till/från ISE med andra produkter och tjänster -Cisco WLAN (802.1x) -Cisco LAN (802.1x) -Cisco Anyconnect (AAA)
AAA tjänster in nätverksområdet
Dokumentation av nätverksinfrastruktur
Strategisk design inom infrastrukturområdet
Nätverk och nätverksinfrastrukturarkitektur
Vana att arbeta i stora och komplexa organisationer
Cisco ACS
Konsulten ska uppvisa referenser på genomförda uppgraderingsuppdrag med nämnda produkter.

Börkrav

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Socialt kompetent

Övrig information

Option på förlängning med ytterligare som mest 200h t.o.m. 31 december 2022.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56, ellinor.jakobsson@keyman.se

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag