Nätverkstekniker med erfarenhet av Cisco-produkter

By 26 november, 2019 december 12th, 2019 Data/IT
Roll Nätverkstekniker
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-12-02
 Slutdatum 2021-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Uppsala
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-11-29 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Roger Widell (cv@keyman.se)
 Referens nr 1666461
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Nätverkstekniker till slutkund Försvarsmakten, Uppsala

Uppdraget omfattar:

Organisationen:
FMTIS GA Uppsala ansvarar för drift, underhåll och vidmakthållande av ledningsstödsystem inom IT för Luftstridsskolan, Flygstaben, FM UndSäkC och FMLOG.

Beskrivning av tjänsten/uppdraget:
Uppdraget innebär till största delen att vara en del av befintlig driftgrupp nätverk som ansvarar för i första hand Cisco switchar och routrar. Den dagliga driften innefattar bland annat driftsättning, uppdateringar, felsökning, loggranskning och översyn samt utbyte eller komplettering av hårdvara. I konsultuppdraget ingår det praktiskt arbete i form av montage, hantering av gods och liknande varpå konsult kommer behöva fysiskt hantera dessa arbetsuppgifter. Det kan bli aktuellt med beredskapstjänstgöring, vilket innebär beredskap i hemmet med två timmars inställelsetid. Projektledning är en del av konsultens uppdrag och i detta ingår det att leda och fördela arbetsuppgifter inom ramen för aktuellt projekt.

Konsultens arbetsuppgifter:
• Daglig drift av nätverksutrustning, i första hand Cisco produkter.
• Arbeta med utveckling av passiv infrastruktur inom garnisonen.
• Arbeta med ärenden som inkommer via avdelningens ärendehanteringssystem.
• Stötta övriga medlemmar av nätverksgruppen med i första hand daglig drift och projekt.
• Samverka med kunder och leverantörer samt ge stöd vid tekniska frågeställningar.
• Revidera teknisk dokumentation samt redovisa och dokumentera pågående och avslutade arbeten.
• Framtagande av och underhåll av dokumentation.
• Medverka i övningsverksamhet.
• Arbeta med implementation av diverse säkerhetstekniker i befintliga nätverk.
• Designa nätverkslösningar för både övningsverksamhet och fasta nätverk vid arbetsstället.

Skallkrav

Nedan skallkrav måste uppfyllas och motiveras för att kund ska ta emot offert.
Minst 10 års arbetserfarenhet inom Nätverksteknik/IT-infrastruktur
Konsulten uppfyller kraven för kompetensnivå 3 (se övrig information)
Konsult ska ha minst åtta (8) års sammanlagd arbetserfarenhet av framtagande av nätverkslösningar och design för kommunikation inom IP-baserad nätverk för system baserad på routade och switchade nätverk.
Konsult ska ha minst fem (5) års arbetserfarenhet av Cisco produkter.
Konsult ska ha arbetserfarenhet med komplexa nätverkslösningar som exempelvis Core-Distribution-Access nät, WAN nät och nätverk uppbyggda med säkerhetslösningar som 802.1x samt nätverkssäkerhetslösningar i Cisco miljöer inom en större organisation.**
Konsult ska ha arbetserfarenhet av projektledning och projektsamordning inom nätverksområden där konsulten ansvarat för projekt och självständigt drivit arbetet i projektform.
Konsult ska ha minst fem (5) års arbetserfarenhet av framtagande av säkerhetslösningar för IP-baserade nätverk, exempelvis åtkomstkontroll och certifikatbaserad autentisering av enheter.
Konsult ska inneha CCNP certifiering eller motsvarande inom nätverksstandard.

Börkrav

Övriga krav

CV måste vara på svenska, bifoga i Wordformat under fliken Dokument
Registerkontroll nivå 2 (SUA) av konsulten kommer att genomföras
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool.

Personliga egenskaper

Övrig information

Förlängning längst t.o.m. 2022-12-31
Uppdragsstart: Så fort kontraktet och säkerhetsskyddsavtalet är tecknat samt erforderlig säkerhetskontroll och registerkontroll är genomförd.

Detta kontrakt kan omfatta beordrad beredskap som Leverantörens konsult inte kan neka. Med beredskap avses att konsulten står till Uppdragsgivarens förfogande för att vid behov inom två (2) timmar kunna infinna sig på platsen för tjänstgöringen och utföra arbete. Beredskap sker på tjänstgöringsfri tid och konsulten ska befinna sig i egen bostad eller på annan överenskommen plats och vara nåbar.

För eventuella frågor kontakta Roger Widell mobilnummer 070-263 06 57.

Definitioner:
Kompetensnivå 3
Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt t.ex. utifrån tillämpade riktlinjer och praxis.
Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder hos överordnad.
Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande natur.
Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner.
Teoretiska och praktiska kunskaper samt ofta arbetserfarenhet inom Nätverksteknik/IT-infrastruktur.
Krav på kunskaper och arbetserfarenhet:
Minst 10 års arbetserfarenhet inom Nätverksteknik/IT-infrastruktur

** Med större organisation menas följande: Minst 1500 anställda med nätverksutrustning på minst två (2) geografiskt åtskilda platser.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag