Nytt intranät i SiteVision – UX och utveckling till Nynäshamn kommun

By 23 november, 2021 november 30th, 2021 Data/IT
Roll UX-designer
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-01-10
 Slutdatum 2022-11-30
 Omfattning 30%
 Ort Nynäshamn
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-12-09 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 3241863
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Nytt intranät i SiteVision – UX och utveckling till Nynäshamn kommun

Uppdraget omfattar:
Nynäshamns kommun har idag ett intranät som utvecklades år 2008.

Kommunen genomför just nu en behovsanalys och förstudie som ska ligga till grund för framtagande och utveckling av ett nytt intranät. Utgångspunkten är att intranätet ska vara målgruppsanpassat och personaliserat samt tillgänglighetsanapassat enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen. Kommunens övergripande mål med utvecklingen av ett nytt intranät är att ha ett intranät som:
• Är ett viktigt stöd i det dagliga arbetet för chefer och medarbetare i Nynäshamns kommun.
• Effektiviserar och underlättar styrning och ledning.
• Understödjer och speglar kommunens värderingar.
• Bidrar till att kommunens anställda känner samhörighet och stolthet.
• Tillgänglig för alla kommunens medarbetare.

Kommunen söker nu en leverantör som med ett team ska driva utvecklingen av ett nytt intranät tillsammans med Nynäshamns kommun. Leverantören ska bistå med kompetens inom UX-design samt webbutveckling av ett nytt intranät i Sitevision Cloud med SiteVisions intranät och dess funktioner.

Skallkrav

Leverantör ska vara partner till Sitevision och ha certifierade utvecklare (webbutvecklare). Leverantör ska ha dokumenterad erfarenhet av att UX-kompetens samt av att utveckla webbplatser i Sitevision.
Arbetsmetoden ska ge utrymme för täta och regelbundna avstämningar mellan Nynäshamns kommun och leverantören. En beskrivning av arbetsmetoden ska bifogas till anbudet.
Leverantören ska utveckla intranätet enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som utgår ifrån WCAG 2.1AA. Intranätet ska byggas enligt HTML5 och validera mot SiteVisions egna valideringstest, samt mot W3C-kontrollen.
Leverantören ska utveckla intranätet med responsiv webbdesign och intranätet ska fungera i mobila enheter (smarta telefoner och surfplattor). För det responsiva ska Sitevisions inbyggda funktionalitet användas.
Intranätet ska utvecklas att fungera i de senaste versionerna av webbläsare så som Edge, Chrome, Firefox, Opera och Safari.
Intranätet ska, där det är tekniskt möjligt, byggas så att Nynäshamns kommun äger kod och moduler, så att kommunen själv kan göra ändringar och anpassningar av dessa i framtiden. Intranätets mallar ska vara så få som möjligt och byggas med smart funktionalitet, till exempel genom att styra innehåll med hjälp av metadata.
Leverantören ska ha bred erfarenhet av att integrera intranät med MS Office 365 avseende exempelvis samarbetsfunktioner och möjlighet att arbeta i dokument.
Sitevisions sökfunktion ska användas. Sökresultaten ska vara filtrerade.
Leverantören ska ha erfarenhet av att bygga ett intranätet som är personaliserat för att visa innehåll baserat på bland annat besökarens organisatoriska tillhörighet. Startsidan ska visa flöden och nyheter kopplade till valda inställningar. Medarbetare ska själv kunna göra inställningar gällande exempelvis nyhetsflöde och genvägar till verktyg.

Börkrav

Beskriv/visa er arbetsmetod och hur leverans till kund ser ut. Beskriv även hur ni fördelar uppdraget, vilka och hur många personer som brukar vara involverade samt hur ni gör med back-up.
Visa exempel på hur ett personaliserat intranät kan se ut, till exempel på startsida och eventuellt andra sidor.
Visa exempel på en lösning för att lyfta medarbetarens vanligaste verktyg. Visa även exempel på en lösning för hur medarbetaren själv väljer de verktyg som ska lyftas till en framträdande plats.
Visa exempel på hur en sökfunktion med filtrerade sökresultat skulle kunna se ut, med filtrering på till exempel medarbetare, sidor, grupper eller annat.
Visa exempel hur intranätet skulle kunna fungera i mobilen, inklusive menystruktur.
Visa exempel hur ett intranät kan byggas där så mycket som möjligt går att förvalta av Nynäshamns kommun efter slutleverans.
Lämna minst två referenser som byggt om/nytt intranät under senaste tre åren och referenskontakter

Övriga krav

Leverantör ska för certifierad konsult redovisa timpris och estimerat antal konsulttimmar för uppdraget, samt estimerat totalpris. Pris anges som totalpris för leverans och implementering av intranätet utifrån ställda ska- och börkrav i offertförfrågan.
Priser ska inkludera leverantörens alla kostnader, såsom resekostnader, logi, leverans, administrativa kostnader, lagringsutrymme med mera. Inga övriga kostnader accepteras. Leverantör ska för certifierad konsult redovisa timpris och estimerat antal konsulttimmar.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.

Personliga egenskaper

Lyhörd
Kunniga
Drivande
Entusiasmerande

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2023-03-30.

Ytterligare beskrivning av önskad funktionalitet och design tas fram och beslutas med vald leverantör.

Presentation:
Förslag till lösningar ska presenteras vid möte med Nynäshamns kommun, med skisser och klickbara prototyper eller annat hjälpmedel som kan ge en tydlig och visuell bild av hur ett intranät för Nynäshamns kommun skulle kunna se ut i mobil och desktop.

Bedömningskriterier:
Den leverantör som har det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till både pris och utifrån den kvalitet vi kan bedöma från ska-krav och bedömningspunkterna kommer att antas.
Det avgörs av en grupp som representerar kommunikation, IT och verksamhet som bedömer Nynäshamn kommuns nytta kontra leverantörens anbud och utifrån detta avgör vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till både pris och kvalitet.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag