Nytt systemstöd för biblioteken i Haninge kommun

By 30 maj, 2022 juli 5th, 2022 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-08-15
 Slutdatum 2023-12-31
 Omfattning %
 Ort Haninge
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-06-09 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 4171100
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Nytt systemstöd för biblioteken i Haninge kommun.

Uppdraget omfattar:
BAKGRUND:
En förstudie genomfördes våren 2021 för att se över bibliotekens befintliga webbplats och de förutsättningar som behöver beaktas hos kommunen och biblioteken för att ta fram en ny webbplats. Bibliotekets webbplats och verksamhetssystem har kopplingar vilket innebär att byte av webbplats får konsekvenser för verksamhetssystemet.

SYFTE:
Syftet med projektet är att framtidssäkra bibliotekens systemstöd och skapa en modern, robust, flexibel och säker digital förutsättningar för framtida innovation och goda användarupplevelser för både personal och bibliotekens kunder oavsett hur de tar del av bibliotekets tjänster.
Det nya systemstödet ska integreras med Haninge kommuns webplattform, för att kunna erbjuda en bra service för bibliotekens besökare i Haninge kommun.

UPPDRAGET:
I rollen som projektledare leda projektet från start till leverans av nytt systemstöd för biblioteksverksamheten med integration till kommunens webplattformen.
Det omfattar att med hjälp av omvärldsbevakning, behovskartläggning och kravspecificering förbereda och, i samarbete med intern upphandlingsenhet, genomföra en upphandling av systemstöd för biblioteken och därefter leda införandet det samma som avslutas med en överlämning till förvaltningsorganisationen.

LEVERANS
Följande leveranser omfattas av uppdraget:
– dokumenterad omvärldsbevakning och behovskartläggning som är fullgott underlag för beslut om att initiera upphandling
– ändamålsenlig kravspecifikation och övriga dokument för upphandling och avtal i enlighet med riktlinjer och lagar i samarbete med upphandlingsenheten
– införande av upphandlat systemstöd inklusive interna och externa integrationer
– planering och genomförande av utbildning för administratörer och användare
– dokumenterat förslag till förvaltningsorganisation som omfattar redaktionell och teknisk förvaltning samt utveckling och är i enlighet med förvaltningsmodellen i Haninge
– överlämning av systemstöd till förvaltning inklusive alla nödvändig dokumentation i enlighet med förvaltningsmodellen i Haninge

OMFATTNING:
Projektet startar 2022-08-15 och avslutas senast 2023-12-31.
Antal timmar beräknas vara 800 timmar utsprida på projektet perioden.
Utvärdering är planerad ske omgående och offererade konsulter bör vara tillgängliga för intervju via teams under v.24 och v.25

Skallkrav

Konsulten ska ha god och dokumenterad erfarenhet av upphandling och införande av systemstöd i offentlig sektor

Börkrav

Konsulten bör ha god och dokumenterad kännedom om bibliotek och dess verksamhet

Övriga krav

Konsulten ska arbeta enligt den metodik, modell och med de verktyg som kommunen fastställer.
Konsulten ska lägesrapportera i av kommunen angivet verktyg i syfte att möjliggöra uppföljning och styrning.
Konsulten ska ge beställaren tillräckligt underlag för god granskning och rimlighetsbedömning av fakturerad tid.

Personliga egenskaper

Konsulten ska ha hög kommunikativ förmåga som bygger tillit och förtroende

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2024-06-31

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag