Office Key konsult till Pensionsmyndigheten - Offert skickad till kund.

Publicerad den 26 juni, 2019

Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-08-31
 Slutdatum 2019-12-31
 Omfattning 50%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-06-28 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1482742
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Office Key-konsult till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten använder idag OfficeKey som mallpaket både i sin handläggning, beslutsmallar och för vanliga korrespondens. IT-utrustningen består idag av datorer med Windows 10 och Office 2016. Pensionsmyndigheten har behov av en partner som hjälper till med att uppdatera och utveckla OfficeKey och dess användning. Idag finns ca 150 antal mallar.

Kort ser behovet ut enligt följande under 2019:
* Support via telefon/mail o Pensionsmyndigheten önskemål ska vara åtgärdade senast två veckor efter att ärendet inkommit till leverantör
* Uppdatera ca 80-100 mallar i enlighet med myndighetens önskemål
* Ta bort ca 40 mallar då dessa inte längre är aktuella (BOB)
* Vid behov bistå Pensionsmyndigheten med att se över befintlig struktur för att skapa unika ärendenummer på dokument
* Vid behov utbilda objektspecialister att själva kunna genomföra språkliga förändringar och/eller läras upp till att bli expertanvändare i hur man skapar nya mallar.

Uppdragen är av varierande längd och inträffar under olika delar av året. Planering inför 2019 har ännu inte startat.
Pensionsmyndigheten önskar få in svar på denna förfrågan i form av en skriftlig beskrivning av hur offererande part kan bistå myndigheten med detta. I underlaget ska även minst ett referensexempel anges. Ange om detta är heltid eller deltid.
Uppdraget är ett deltids uppdrag med en option på 100 timmar för att hantera de önskade uppdateringarna samt vid behov för support.

Skallkrav

Svarande bolag bör vara sakkunniga inom Office Key
Uppdatera ca 80-100 mallar i enlighet med myndighetens önskemål
Ta bort ca 50-60 mallar då dessa inte längre är aktuella (BOB)
Vid behov bistå Pensionsmyndigheten med att se över befintlig struktur för att skapa unika ärendenummer på dokument
Pensionsmyndigheten önskar få in svar på denna förfrågan i form av en skriftlig beskrivning av hur offererande part kan bistå myndigheten med detta. I underlaget ska även minst ett referensexempel anges
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM).

Börkrav

Vid behov utbilda objektspecialister att själva kunna genomföra språkliga förändringar och/eller läras upp till att bli expertanvändare i hur man skapar nya mallar

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2019 och 100 timmar för att hantera de önskade uppdateringarna samt vid behov för support.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och "KeyMans allmänna villkor"

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag

Office Key konsult till Pensionsmyndigheten - Offert skickad till kund. - KeyMan

Office Key konsult till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund.

By 26 juni, 2019 augusti 25th, 2019 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-08-31
 Slutdatum 2019-12-31
 Omfattning 50%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-06-28 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1482742
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Office Key-konsult till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten använder idag OfficeKey som mallpaket både i sin handläggning, beslutsmallar och för vanliga korrespondens. IT-utrustningen består idag av datorer med Windows 10 och Office 2016. Pensionsmyndigheten har behov av en partner som hjälper till med att uppdatera och utveckla OfficeKey och dess användning. Idag finns ca 150 antal mallar.

Kort ser behovet ut enligt följande under 2019:
* Support via telefon/mail o Pensionsmyndigheten önskemål ska vara åtgärdade senast två veckor efter att ärendet inkommit till leverantör
* Uppdatera ca 80-100 mallar i enlighet med myndighetens önskemål
* Ta bort ca 40 mallar då dessa inte längre är aktuella (BOB)
* Vid behov bistå Pensionsmyndigheten med att se över befintlig struktur för att skapa unika ärendenummer på dokument
* Vid behov utbilda objektspecialister att själva kunna genomföra språkliga förändringar och/eller läras upp till att bli expertanvändare i hur man skapar nya mallar.

Uppdragen är av varierande längd och inträffar under olika delar av året. Planering inför 2019 har ännu inte startat.
Pensionsmyndigheten önskar få in svar på denna förfrågan i form av en skriftlig beskrivning av hur offererande part kan bistå myndigheten med detta. I underlaget ska även minst ett referensexempel anges. Ange om detta är heltid eller deltid.
Uppdraget är ett deltids uppdrag med en option på 100 timmar för att hantera de önskade uppdateringarna samt vid behov för support.

Skallkrav

Svarande bolag bör vara sakkunniga inom Office Key
Uppdatera ca 80-100 mallar i enlighet med myndighetens önskemål
Ta bort ca 50-60 mallar då dessa inte längre är aktuella (BOB)
Vid behov bistå Pensionsmyndigheten med att se över befintlig struktur för att skapa unika ärendenummer på dokument
Pensionsmyndigheten önskar få in svar på denna förfrågan i form av en skriftlig beskrivning av hur offererande part kan bistå myndigheten med detta. I underlaget ska även minst ett referensexempel anges
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM).

Börkrav

Vid behov utbilda objektspecialister att själva kunna genomföra språkliga förändringar och/eller läras upp till att bli expertanvändare i hur man skapar nya mallar

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2019 och 100 timmar för att hantera de önskade uppdateringarna samt vid behov för support.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag