Övergripande Senior Testledare ERP projekt

By 22 juni, 2022 juli 5th, 2022 Data/IT
Roll Testledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-08-22
 Slutdatum 2023-02-28
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-06-29 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Edwin Landgraff (cv@keyman.se | +46 76 765 40 46)
 Referens nr 4288173
Övergripande uppdragsbeskrivning

Till vår kund söker vi nu en senior Testledare att leda testarbetet inom kundens ERP projekt.

Kunden implementerar SAP S/4 HANA och är en greenfield implementation så här erbjuds du en unik möjlighet att få delta i ett program med den nyaste produkten helt från scratch. Likväl får du chansen att komma in i ett bolag som driver en digitaliseringsresa, vilket gör att du kommer in med värdefull kunskap som kommer spela stor roll och bidra till vår fortsatta utveckling och framtid.
I din roll som testledare kommer du tillsammans med kollegor ansvara för hur vi jobbar med test inom ERP-programmet.

Huvudsakligt ansvar
– Koordinera all kvalitetssäkring för test i ERP-programmet
– Ansvar för korsfunktionella tester
– Koordinera arbetet mellan krav och test
– Hålla intressenter uppdaterade (t.ex. projektledare, utvecklingsteam, ibland styrgrupp, beställare)


Arbetet innebär att du ansvarar för projektets kvalitet i alla testfaser, t.ex.
· Skapa testplaner för projektet som inkluderar parametrar som testare, testledare, testdata, testmiljön, tidsplan
· Granska funktionella och icke-funktionella krav och säkerställa att de är testbara/mätbara
· Säkerställa att kraven täcks av positiva-, och där relevant, negativa testfall
· Förbereda och leda projektets acceptanstester
· Ha nära dialog med programledning, verksamhet och utvecklingsteam
· Leda det korsfunktionella testandet och se till att det fungerar så effektivt som möjlig
· Coacha och lära andra inom Martin & Servera gruppen om test under resans gång
· Hög grad av engagemang i ständiga förbättringar och anpassning av bästa praxis till vårt ramverk och arbetssätt. Underhålla och uppdatera krav- och testprocessen och arbetssätt proaktivt för att förbättra kvalitet och leverans

Skallkrav

Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som testledare
Deltagit i komplexa projekt ERP införande eller liknande
Gärna bakgrund som utvecklare och testare
Goda kunskaper om integrationer mellan applikationer och externa system samt kunskaper inom systemintegrationstester och icke-funktionella tester
Erfarenhet av att leda användaracceptanstester på ett effektivt och professionellt sätt i flera projekt

Börkrav

Erfarenhet av test/testledning inom SAP S/4 HANA

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående och har förmågan att löpande prioritera teamets och dina leveranser
Coacha och lära andra inom test för att vi tillsammans ska bli bättre
Kavla upp ärmarna och hjälpa till där det behövs och har god kunskap, tekniker och verktyg för det
Relationsbyggande

Övrig information

Option på förlängning. Flexibel start mellan den 8 augusti och senast 1 september. Intervjuer kommer att pågå löpande över sommaren med start i nästa vecka.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag