PAUSAD: Senior upphandlingskonsult/team ekonomi-/affärssystem

By 5 maj, 2020 maj 28th, 2020 Data/IT
Roll Upphandlare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-05-11
 Slutdatum 2020-06-12
 Omfattning 75%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-05-06 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Edwin Landgraff (edwin.landgraff@keyman.se)
 Referens nr 1934436
Övergripande uppdragsbeskrivning

(Denna förfrågan ersätter tidigare #4323 “Senior upphandlare CRM-/verksamhetssystem”)

Till vår kund söker vi nu en senior 0ch oberoende upphandlingskonsult/team inom kategorin ekonomi-/affärssystem. Mindre medlems-/förbundsverksamhet inom lantbruk som vill upphandla ett nytt ekonomisystem som är tänkt att ersätta flera åldersstigna system som saknar integrationsmöjligheter. Detta medför många manuella rutiner som man vill automatisera i så stor utsträckning som möjligt.

Konsulten ska leda och underlätta arbetet och som kan leverera ett högkvalitativt resultat. Ska kunna erbjuda regelbundna avstämningar och arbetar efter en tydlig struktur med delmål.
Det finns uttalad och engagerad projektgrupp. Process som initierats på lednings-/styrelsenivå.

Detta uppdrag har följande mål:
Steg I
• Identifiera behov och krav på systemstöd inom verksamhetens affärs- och
administrativa processer.

====================================================
Steg II (med option på fortsatt samarbete)
• Att identifiera och utvärdera potentiella system och leverantörer som kan möta
behoven.
• Att fastställa avtal och projektplan för när och hur införandet av nya system ska genomföras.

Kunden har en lägre begränsad budget (=något prispressat)

Skallkrav

Dokumenterad erfarenhet av att leda eller stötta förstudie, och genomförande av upphandling samt implementation av specifikt ekonomi- /verksamhetssystem. Gärna flera uppdrag inom detta område.
Dokumenterad erfarenhet av förändrings och utvecklingsarbete av processer inom verksamhet
Vana av att ge kundanpassad rådgivning
Konsulten/team ska vara oberoende (ej representera en specifik systemleverantör)

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Konsultmässig
God social förmåga
Driven
Resultatinriktad
Ansvarstagande

Övrig information

Ev Option på förlängning

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Edwin Landgraff, mobilnummer 076 765 40 46.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag