Skip to main content

Perlutvecklare till Pensionsmyndigheten

By 7 mars, 2023mars 21st, 2023Data/IT
Roll Utvecklare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-07-01
 Slutdatum 2024-06-30
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-03-09 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referensnummer #9085
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Perlutvecklare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Syftet med uppdraget är att som arkitekt/perlutvecklare inom förvaltningsområde Pensionsprodukter vidareutveckla systemet Pluto som hanterar premiepensionen inom myndigheten.
Arbetet kan komma att bedrivas både i projektform och som utvecklingsuppdrag inom förvaltningen.
Uppdraget innefattar design, implementation, unittest samt att ta fram systemdokumentation.

Skallkrav

Erfarenhet av Perlutveckling (skriptspråket Perl 5). Minst 5 års erfarenhet av Perlutveckling (skriptspråket Perl 5) varav 3 års erfarenhet är inom de senaste 5 åren.
Erfarenhet av att arbeta i Linux-miljö. Minst 5 års erfarenhet av att arbeta i Linux-miljö.
Erfarenhet av utveckling med Oracle DB. Minst 5 års erfarenhet av utveckling mot Oracle databas varav 3 års erfarenhet är inom de senaste 5 åren.
Erfarenhet av prestandaoptimering i Perl-DBI-Oracle-miljöer. Minst 2 års erfarenhet av prestandaoptimering i
Perl-DBI-Oracle-miljöer. Erfarenheten ska vara erhållen under de senaste 5 åren.
Utvecklingserfarenhet av pensionssystem. Minst 3 års utvecklingserfarenhet av pensionssystem som innehåller både fonderad och traditionell pension. Erfarenheten ska vara erhållen under de senaste 5 åren
Systemarkitekterfarenhet. Minst 2 års erfarenhet av systemarkitektarbete för driftkritiska system i en komplex systempark. Erfarenheten ska vara erhållen under de senaste 5 åren.
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Resultatorienterad.
Självgående.
Noggrann.
Teamorienterad.

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 30 juni 2025.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. 
Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag