Projektadministratör med erfarenhet av MS SharePoint. Offert skickad till kund.

By 12 november, 2019 december 12th, 2019 Data/IT
Roll Projektadministratör
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-01-01
 Slutdatum 2021-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Enköping
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-11-19 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1637972
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Projektadministratör men erfarenhet av MS SharePoint, till slutkund Försvarsmakten.

Uppdraget omfattar:
Projektadministratören svarar för stöd till C-Projektsektionen, anställda projektsamordnare och pågående projekt inom områdena planering, uppföljning, rapportering och administration.
Då Projektsektionens verksamhetsområde är såväl brett vad avser olika verksamheter som djupt vad avser tekniska lösningar förutsätter uppgiften en god förståelse för informationsteknik och IT-utveckling.

Konsultens arbetsuppgifter:
Inom ramen för arbetet som projektadministratör ingår arbetsuppgifter såsom:
 Svarar för samordning och genomförande av projektadministration
 Ansvarar för kallelser, protokoll/minnesanteckningar och annan mötesdokumentation
 Sammanställer tidrapportering
 Svarar för on- och offboarding av konsulter och i tillämpliga delar personal
 Inventering av IT-materiel och övrigt kontorsmateriel
 Publicerar information om projekt på intranät
 Stödjer Projektsektionen i vissa lokalspecifika frågor såsom underlag för beställning och ledning av städ- och underhållsarbeten, lunchbeställningar m.m.
Arbetsuppgifterna kräver att konsulten ska behärska det svenska och engelska språket i så väl tal som skrift.

Skallkrav

Nedan skallkrav måste uppfyllas och motiveras för att kund ska ta emot offert.
Konsult ska ha kompetens och arbetserfarenhet som motsvarar kompetensnivå tre (3)*.
Konsult ska ha minst fem (5) års arbetserfarenhet som projektadministratör i IT-verksamhet inom stor(a) organisation(er) med geografisk spridning**
Konsult ska ha goda kunskaper inom MS Office-paketet erhållen genom minst fem (5) års arbetserfarenhet.
Konsult ska ha arbetserfarenhet av att föra mötesprotokoll. Arbetserfarenheten ska vara erhållen inom rollen som projektadministratör i IT-verksamhet.
Konsult ska minst två (2) års samanlagd arbetserfarenhet inom MS SharePoint avseende administrativt arbete med upprättande och vidmakthållande av samarbetsytor inklusive dokumenthantering.
Konsult ska ha arbetserfarenhet av att ha arbetat enligt standardiserade metoder och arbetssätt för IT-projektgenomförande. (Exempelvis SCRUM, PROPS, PRINCE2, RUP eller PPS.)
Konsult ska ha mycket god kommunikationsförmåga/social förmåga (Med mycket god kommunikationsförmåga/social förmåga avses nivå 3 enligt avropsförfrågan 1.4 Intervju***).

Börkrav

Övriga krav

CV måste vara på svenska, bifoga i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool.
Registerkontroll nivå 2 (SUA) av konsulten kommer att genomföras.

Personliga egenskaper

Självständig
Kommunikativ
God social förmåga

Övrig information

Definitioner (se bifogat för definition av nivå 3).

** Med stor(a) organisation(er) med geografisk spridning avses organisationer med minst två tusen (2 000) anställda och verksamhet på minst fem (5) geografiskt skilda orter
*** Välformulerad, kan förmedla sina kunskaper och åsikter i samtal, kan lyssna på andra och följa andras resonemang. Visar intresse för och förmåga att förstå Uppdragsgivarens behov och hur det bör påverka den egna leveransen.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag