Skip to main content

Projektkoordinator till Tillväxtverket

By 24 november, 2022december 3rd, 2022Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-01-02
 Slutdatum 2023-06-30
 Omfattning 70%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-11-28 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | 076-231 26 69)
 Referensnummer #8449
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Projektkoordinator till Tillväxtverket med placering i Stockholm

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att hantera EU stödet som vänder sig till företag. Detta, och också andra former av stödinsatser, hanteras i systemet Nyps som Tillväxtverket utvecklar och förvaltar. Systemet består bland annat av e-tjänster för företag, klienter för handläggning och tillämpningar för statistik, uppföljning och rapportering. IT Enheten, där du blir placerad, jobbar med ansvarsområden inom systemförvaltning, infrastruktur och utveckling. För att stödja våra uppdrag framåt söker vi nu förstärkning i vårt infrastrukturteam, bland annat i form av projektkoordinator. 

Uppdraget innebär att stödja Teamens projektledare med administration och koordinering samt arbete med etablering av rutiner och processer som behöver finnas på plats efter transitionen och som skall ligga som grund i förvaltnings- och transformationsarbete.  Samordning av teamets arbete med andra team, genomförande av kommunikationsplan och huvudsaklig samordning av Tillväxtverkets aktiviteter efter byte av driftleverantör. Tillväxtverket har tecknat ett nytt IT-driftsavtal där ett transformeringsprojekt kommer att genomföras hos det nya driftleverantör Iver.
 
Uppdraget innebär även arbete med koordinering av tekniska förändringsaktiviteter för att minska den nuvarande tekniska skulden. Förändringsaktiviteterna ska leda till att skapa förutsättningar för en lyckad transformering hos den nya driftleverantör.
Som projektkoordinator kommer du att ha ett nära samarbete med projektledare såväl som vår interna IT, kärnverksamheten, viktiga intressenter, externa organisationer samt IT driftleverantören.
 
 Uppdraget omfattar:
 • Hålla ihop, delta i planerinring och stödja styrning av projektet mot uppsatt mål
 • Stödja arbete med framtagande av planer för projektets beställare
 • Koordinera information och olika aktiviteter mot kärnverksamhet
 • Koordinera Kommunikation med samtliga berörda i projekt (kommunikationsplan)
 • Stödja säkerställande av leveransen i projektet
 • Säkerställa att koordinera och informera alla intressenter om pågående och kommande aktiviteter
 • Följa upp och löpande rapportera status i projekt
 
 Bakgrund:
 Tillväxtverket har teckna ett nytt IT-driftsavtal som omfattar följande tjänster hos Iver:
 
 • Ett helhetsåtagande av drift och förvaltning av infrastruktur och applikationer som tjänst på ett säkert, effektivt och kvalitativt sätt.
 • Driftleverantören kommer att tillhandahålla:
 • Serverplattform för standardapplikationer.
 • Containerplattform med Kubernetes teknologi för egenutvecklade system.
 • Nätverk/Kommunikation – Central brandvägg, LAN
 
 Tillväxtverket har idag en utkontrakterad IT-driftsmiljö som består av ett par hundra servrar som ska hanteras i en transformationsprojektet efter genomför transitionen.
 
 • 75% av miljön är kopplad till egenutvecklade applikationer som hanterar EU-stöd samt stöd till företag som ansöker om korttidsarbete för permittering (På webbplatsen verksamt.se och i egenutvecklade system NYPS, RAPS och PIPOS).
• Tillsammans har dessa system runt 2000 användare. Användarna är främst externa och NYPS står för ca 50% av dem.
• För tjänsten Verksamt.se samverkar Tillväxtverket med Bolagsverket och Skatteverket.
• Tillväxtverket förvaltar även ett hundratal övriga applikationer.
• Som Databashanterare används MS SQL, Oracle samt PostgreSQL.
• Operativsystemen på våra servrar är Linux och Microsoft i olika versioner.
 
 Tillväxtverkets IT-enhet har som strategisk inriktning att:
 • Bedriva IT verksamhet närmare kärnverksamheten och erbjuda ökat stöd inom digitalisering.
 • Flytta fokus från operativ IT-drift till verksamhetsutveckling ge-nom att köpa bas- och värdeökande funktioner inom IT som tjänst.
 • Stärka IT- personalens förmåga kring systemförvaltningsfrågor (t.ex. kravställning, beställning och uppföljning) av våra IT tjänster.
 • Öka graden av standardiserade IT-tjänster.
 • Övergå från en traditionell releasehantering till att snabbare kunna leverera funktioner med hög kvalité genom en kontinuerlig leverans av utvecklad kod i de egenutvecklade systemen baserat på arbetssättet DevOps.
 
 Uppdraget ska leda till att Tillväxtverket når följande resultat:
• En homogen och förvaltningsbar IT-driftsmiljö för att kunna genomföra ett smidigt transformationsprojekt.
• Säkerställa att nödvändiga rutiner, processer och samverkan med den nya leverantörer är på plats. 
• Säkerställa att vi uppnår de uppsatta mål efter transitionen
 
Uppdraget ska bidra till att Tillväxtverket på sikt uppnår:
• Ett modernt, kostnadseffektivt och kvalitativt IT-stöd som proaktivt stödjer Tillväxtverkets digitaliseringsarbete.
• Moderna, resurseffektiva och ändamålsenliga IT-tjänster.
• En driftsplattform med containerteknologi (t ex Kubernetes) som tjänst, för utveckling och drift av egenutvecklade applikationer.
• En IT-driftsmiljö med hög prestanda för hantering av stora datamängder (GIS-data) och korta svarstider.
• Skalbara drifts- och utvecklingsmiljöer där tjänster och resurser kan styras efter behov.
• Att lokala utvecklingsmiljöer flyttas till central driftstjänst.
 
 Uppdraget kan även innefatta andra uppgifter.
 Arbete sker på plats i våra kontor men kan också hanteras på distans efter överenskommelse. Detta kan ändras beroende på utvecklingen rörande Corona. 
Skallkrav

God erfarenhet av koordinering av IT-projekt
God övergripande teknisk kompetens
Skall ha goda kunskaper i svenska. Det är viktigt då all dokumentation sker på svenska
Skall ha erfarenhet av att bedöma olika tekniska lösningar för att effektivt kunna planera och samordna projekt inom IT
Erfarenhet av IT-lösningar och infrastruktur
Förmåga att planera eget arbete och prioritera aktiviteter på ett effektivt sätt

Börkrav

Erfarenhet att av arbete med upphandlingsprocess, transitions- och transformeringsprojekt av driftsmiljöer
Erfarenhet av arbete som projektledare
Kunskap om agilt arbetssätt

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikativ
God social förmåga
Driven
Flexibel

Övrig information

Uppdraget varierar mellan 50-70% och bestäms i samråd mellan konsulten och kunden.

OPTION på förlängning: längst t.o.m. 2023-12-31

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag