Projektledare – biljettsystem till Region Västmanland

By 21 september, 2022 september 28th, 2022 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-10-10
 Slutdatum 2024-09-30
 Omfattning 100%
 Ort Västerås
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-09-28 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Maja Sundberg (cv@keyman.se | 070-555 72 21)
 Referens nr 4620891
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Projektledare – biljettsystem till Region Västmanland.

Kollektivtrafikförvaltningen är en av Region Västmanlands förvaltningar. Verksamheten baseras på två viktiga grunder – samhällsnytta och kundnytta, som utgår från medborgare och resenärer. Grunden ligger i att kollektivtrafiken är ett viktigt instrument för kommunernas och länets utveckling. Förvaltningens verksamhet bedrivs inom allmän kollektivtrafik och serviceresor och har i uppdrag att identifiera och möta medborgarnas behov av kollektivtrafik inom de ekonomiska ramar som förvaltningen har att hålla sig till. Den allmänna kollektivtrafiken innefattar regionala tåg- och busslinjer, inomkommunal trafik, stadstrafik och skolskjuts. Serviceresor omfattar sjukresor, färdtjänst, omsorgsresor, särskild skolskjuts samt anropsstyrd- och kompletteringstrafik. Vår vision är att skapa ett effektivt kollektivtrafiksystem som är konkurrenskraftig och bidrar till landsbygdens, kommunernas och regionens utveckling. Verksamheten är inriktad på att bedriva och utveckla den allmänna kollektivtrafiken och serviceresor inom Västmanlands län. VL är vårt varumärke som vi använder för den allmänna kollektivtrafiken. Inom förvaltningen bedrivs ett antal större och mindre projekt som befinner sig i olika faser. Nya projekt är beslutade och planerade med start under hösten. Det är viktiga projekt för verksamheten där digitalisering är en viktig del.

Uppdraget
Projektledare ska leda och driva upphandlingar och projekt på uppdrag av Kollektivtrafikförvaltningen i Region Västmanland. Ett krav är att projektledaren har förmåga att hålla ihop och driva flera parallella uppdrag samtidigt. Projektdeltagare/specialister finns inom organisationen. Projektledaren kommer samverka och rapporterar till förvaltningens övergripande projektkoordinator. Nedan är exempel som blir aktuellt i uppdraget
– Nytt biljettsystem – Kravställning, upphandling samt införande av nytt biljettsystem. Planerad start hösten 2022.
– Ny VL-app – Kravställning, upphandling samt införande av ny VL-app. Planerad start hösten 2022.

Uppdragen omfattar upphandling samt införande och innebär t.ex. att:
• Klargöra vilka krav som förvaltningen har i form av kravspecifikation som tas fram genom att utföra olika workshops tillsammans med verksamheten
• Baserat på framtagen kravspecifikation, undersöka vilka system som finns på marknaden och hur de uppfyller förvaltningens krav. 
• Genomföra en riskanalys för att identifiera vilka risker det finns med införandet av ett nytt system, i enlighet med regionens metoder/modeller
• Ta fram förslag på projektplan för införande av ett nytt system                                                             
• Genomföra offentlig upphandling                                                                                                           
• Genomföra implementation av system
Skallkrav

Konsulten skall ha erfarenhet av att driva workshops och kravställning
Konsulten skall ha erfarenhet av att driva upphandlingar
Konsulten skall ha erfarenhet av att driva införandeprojekt och förändringsarbete
Konsulten ska ha erfarenhet av att driva flera större parallella projekt
Konsulten skall ha dokumenterad erfarenhet från komplexa projekt i stor organisation inom offentlig verksamhet
Konsulten skall ha erfarenhet av uppdrag med inriktning på digitalisering- och eller digital transformation
Konsulten skall ha mycket god kunskap i svenska och engelska både i tal och skrift
Konsulten skall ha god kunskap inom dataskyddsförordningen och personuppgiftshantering

Börkrav

Det är meriterande om konsulten har god kunskap inom området och om marknaden samt erfarenhet från liknande uppdrag inom området
Det är meriterande om konsulten har erfarenhet av liknande införandeprojekt inom branschen både avseende teknik och arbetssätt i verksamheten

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikativ
Analytisk
God social förmåga
Lösningsorienterad
Driven
Flexibel
Mål och resultatorienterad

Övrig information

Option på förlängning längst kvartalsvis t.o.m. 2025-03-30. Överenskommes mellan parterna senast 4 veckor innan gällande löptid utgår.

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Maja Sundberg, mobilnummer 070-555 72 21.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag