Projektledare för införande av verksamhetssystem till Nacka kommun – intervjuer pågår!

By 27 december, 2021 januari 25th, 2022 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-01-17
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning 50%
 Ort Nacka
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-01-10 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 3372201
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för rollen som Projektledare för införande av verksamhetssystem till Nacka kommun.

Uppdraget omfattar:
Digitaliseringsenheten har behov av att avropa en senior projektledare med lång (minst 5 års) erfarenhet av projektledning av införanden av verksamhetssystem i en stor, komplex organisation, där förändring av arbetssätt, leverantörsstyrning samt förändringsledning utgör en viktig del. Uppdraget innebär att under våren 2021 införa ett nytt upphandlat diariesystem i kommunen, från januari till juni. Du kommer att vara kommunens huvudprojektledare och ha ansvar för samordning av både teknikinförande och verksamhetsinförande (dvs både teknik och nya arbetssätt) samt förändringsledning. Du ansvarar för att ta fram underlag och rekommendationer till styrgrupp och att projektet levererar enligt överenskommen tid, budget och kvalitet. Vidare projektleder du projektdeltagarna; såsom verksamhetsspecialister och systemförvaltare på Nacka. Under perioden beräknas uppdraget uppgå till minst 50% av en heltidstjänst. Det kan också vara aktuellt att projektleda andra uppdrag parallellt varvid tiden då kan komma att utökas till 100%.

Skallkrav

Minst 5 års erfarenhet av projektledning av införanden av verksamhetssystem i en stor, komplex organisation, där förändring av arbetssätt, leverantörsstyrning samt förändringsledning utgör en viktig del.
Införande av verksamhetssystem i en stor, komplex organisation
Erfarenhet av leverantörsstyrning samt samordning av teknikinförande och verksamhetsinförande
Erfarenhet från kommunal verksamhet

Börkrav

Erfarenhet av införande av diariesystem, gärna även införande av digitala system för ärenden/handlingar till nämnd
Erfarenhet och kunskap inom relevant lagstiftning som t.ex. GDPR, OSL

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Övrig information

Option på förlängning med perioder enligt överenskommelse längst t.o.m. 2023-12-31.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag