Projektledare för upphandling av barn- och elevadministrativt system till Nynäshamn kommun – intervjuer pågår!

By 10 maj, 2021 juni 14th, 2021 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-09-01
 Slutdatum 2022-02-28
 Omfattning %
 Ort Nynäshamn
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-05-17 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 2583187
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult i rollen som Projektledare för upphandling av barn- och elevadministrativt system till Nynäshamn kommun.

Uppdraget omfattar:
Projektet avser upphandling av barn- och elevadministrativt system åt Nynäshamns kommuns barn- och utbildningsförvaltning. Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan många år tillbaka ett avtal med IST (Extens) för tjänsten. ISTs tjänster används för administration i hela utbildningsorganisationen från förskola till vuxenutbildning. Målsättningen är att skriva avtal med leverantör kring årsskiftet 21/22 och att ett nytt system ska implementeras under våren 2022. Projektet startades under 2020 och större delar av förstudien är genomförd inklusive behovsanalys och marknadsundersökning.
Barn- och utbildningsförvaltningen har behov av en konsult som kan färdigställa förstudien, vilket exempelvis innebär arbetet med informationsklassning och riskbedömning i samråd med kommunens arkivarie och dataskyddsombud. Huvuduppgiften blir dock att driva upphandlingsprocessen:
1. Tillsammans med arbetsgrupp vid förvaltningen och utifrån genomförd förstudie utarbeta förfrågningsunderlag för upphandling av barn- och elevadministrativt system.
2. Tillsammans med ansvarig upphandlare ta fram förslag på inköpsmodell.
3. Tillsammans med ansvarig upphandlare ta fram en utvärderingsmodell för upphandlingen.
4. Tillsammans med ansvarig upphandlare utarbeta avtalsförslag.

Option:
1. Tillsammans med arbetsgrupp vid förvaltningen driva införandeprojekt som bland annat består i att:
a. Ta fram ett förslag på organisation för implementering
b. Planera implementeringens olika faser (MGM) etc.
c. Hålla samman arbetet med systemintegrationer
d. Ta fram en plan för avveckling av befintligt system tillsammans med nuvarande leverantör

Skallkrav

Konsulten ska kunna tala och skriva svenska språket flytande.
Projektledaren ska ha mångårig erfarenhet av upphandling och införanden av barn- och elevadministrativa system.
Projektledaren ska ha mångårig erfarenhet av offentlig upphandling.
Projektledaren ska ha erfarenhet från uppdrag inom offentlig sektor
Projektledaren ska lägga grunden för ett gott samarbete mellan projektets deltagare.
Projektledaren ska vara lyhörd för organisationens behov och förutsättningar

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Analytisk
God samarbetsförmåga
Driven

Övrig information

Option på förlängning: längst t.o.m. 30/6 2022.

Uppdragets omfattning kommer att variera under projekttiden. Under de mest arbetsintensiva perioderna i projektet uppskattas insatsens omfattning till 50-100% av en heltid.

Om konsultbolaget arbetar med team kan den erbjudna kompetensen spridas på fler än en (1) person från konsultbolaget. Huvudansvaret för uppdraget ska dock vara tydligt utpekat och tilldelat en namngiven person. Huvudansvarig i teamet ska aktivt driva projektet under hela projekttiden och vara barn- och utbildningsförvaltningens huvudsakliga kontaktperson. Vid byte av kontaktperson ska den lösning som erbjuds godkännas av beställaren.

Alla personer i teamet ska inneha samma kompetensnivå.

Barn- och utbildningsförvaltningen ska inte belastas med ökade kostnader på grund av konsultbolagets arbete i team, deltar t ex hela teamet vid ett möte ska endast kostnader motsvarande en konsult debiteras.

För eventuella frågor kontakta Annette Mårdberg, mobilnummer 072-219 52 19.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag