Projektledare - Förstudie digital arbetsplats till Region Sörmland

Publicerad den 19 maj, 2021

Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-06-07
 Slutdatum 2021-09-30
 Omfattning 40%
 Ort Nyköping
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-05-25 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | 076-231 26 69)
 Referens nr 2609524
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult i rollen som Projektledare - Förstudie digital arbetsplats till Region Sörmland.

Uppdraget omfattar:
Behovet av den digitala arbetsplatsen och att vara mobil ökar inom Region Sörmland. Anställda behöver både vara mobila inom regionens nät och mobila på distans. Det finns också behov för IT-leverantörer att komma in på regionens nät mobilt och på distans. Sedan kommer behovet av åtkomst på olika sätt från andra samhällstjänster, t.ex. inom kommuner att öka. Regionen har också i.o.m. framtida nytt journalsystem krav på ökad mobilitet och inom regionen finns också ett pågående arbete för informationsklassning.

Vi söker nu en projektledare/expert som kan genomföra en förstudie inom digitala arbetsplats och mobilitet med syfte att belysa:
- Nulägesanalys, hur jobbar man idag och vilka tekniska lösningar/tjänster används och erbjuds
- Behovsanalys, samla ihop de olika behoven för framtiden
- Upprätta målbild för digital arbetsplats och mobilitet
- Rekommendation av aktiviteter i olika steg för att nå målbilden
Projektledaren/experten kommer att ha flera olika resurser till sitt förfogande såsom arkitekter, tjänsteleveransansvariga, tekniska experter inom vissa tekniker och andra intressenter.

Vi ser att projektledaren/experten har flerårig erfarenhet av liknande uppdrag och kompetenser såsom:
- Projektledning
- Workshopledning
- God kommunikativ förmåga
- Strategisk förmåga
- Teknisk övergripande kompetens inom olika tekniker såsom windows, Citrix, AD, VDI av olika slag samt olika typer av 2-faktorsautentisering

Skallkrav

Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift.
Konsulten ska ha minst 8 års dokumenterad erfarenhet inom området digital arbetsplats och mobilitet
Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av minst två liknande förstudier
Konsulten ska ha minst 8 års dokumenterad erfarenhet av projektledning och förstudiearbete

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikativ
Analytisk
God social förmåga
Driven
Flexibel
Strategisk

Övrig information

Option på förlängning längst till 2022-12-31.

Konsulten bör kunna vara på plats inom Region Sörmland utifrån rådande restriktioner. Visst distansarbete är möjligt. Mitt under semesterperiod kommer stora delar av arbetet att pausas efter överenskommelse med konsulten.

För eventuella frågor kontakta Jonas Pettersson, mobilnummer 076-231 26 69.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och "KeyMans allmänna villkor"

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag

Projektledare - Förstudie digital arbetsplats till Region Sörmland - KeyMan

Projektledare – Förstudie digital arbetsplats till Region Sörmland

By 19 maj, 2021 juli 27th, 2021 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-06-07
 Slutdatum 2021-09-30
 Omfattning 40%
 Ort Nyköping
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-05-25 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | 076-231 26 69)
 Referens nr 2609524
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult i rollen som Projektledare – Förstudie digital arbetsplats till Region Sörmland.

Uppdraget omfattar:
Behovet av den digitala arbetsplatsen och att vara mobil ökar inom Region Sörmland. Anställda behöver både vara mobila inom regionens nät och mobila på distans. Det finns också behov för IT-leverantörer att komma in på regionens nät mobilt och på distans. Sedan kommer behovet av åtkomst på olika sätt från andra samhällstjänster, t.ex. inom kommuner att öka. Regionen har också i.o.m. framtida nytt journalsystem krav på ökad mobilitet och inom regionen finns också ett pågående arbete för informationsklassning.

Vi söker nu en projektledare/expert som kan genomföra en förstudie inom digitala arbetsplats och mobilitet med syfte att belysa:
– Nulägesanalys, hur jobbar man idag och vilka tekniska lösningar/tjänster används och erbjuds
– Behovsanalys, samla ihop de olika behoven för framtiden
– Upprätta målbild för digital arbetsplats och mobilitet
– Rekommendation av aktiviteter i olika steg för att nå målbilden
Projektledaren/experten kommer att ha flera olika resurser till sitt förfogande såsom arkitekter, tjänsteleveransansvariga, tekniska experter inom vissa tekniker och andra intressenter.

Vi ser att projektledaren/experten har flerårig erfarenhet av liknande uppdrag och kompetenser såsom:
– Projektledning
– Workshopledning
– God kommunikativ förmåga
– Strategisk förmåga
– Teknisk övergripande kompetens inom olika tekniker såsom windows, Citrix, AD, VDI av olika slag samt olika typer av 2-faktorsautentisering

Skallkrav

Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift.
Konsulten ska ha minst 8 års dokumenterad erfarenhet inom området digital arbetsplats och mobilitet
Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av minst två liknande förstudier
Konsulten ska ha minst 8 års dokumenterad erfarenhet av projektledning och förstudiearbete

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikativ
Analytisk
God social förmåga
Driven
Flexibel
Strategisk

Övrig information

Option på förlängning längst till 2022-12-31.

Konsulten bör kunna vara på plats inom Region Sörmland utifrån rådande restriktioner. Visst distansarbete är möjligt. Mitt under semesterperiod kommer stora delar av arbetet att pausas efter överenskommelse med konsulten.

För eventuella frågor kontakta Jonas Pettersson, mobilnummer 076-231 26 69.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag