Projektledare IT-infrastruktur Modern IT-arbetsplats – Offert skickad till kund

By 14 januari, 2020 februari 19th, 2020 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-01-27
 Slutdatum 2021-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Enköping
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-01-20 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Roger Widell (cv@keyman.se)
 Referens nr 1760119
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en projektledare till vår samarbetspartner för uppdrag hos Försvarsmakten i Enköping.

Uppdraget omfattar:
Konsultens roll är att verka i rollen som Projektledare för realisering och införande av Modern IT-arbetsplats med uppgift att anpassa befintlig standardklient och tillhörande IT-infrastruktur omfattande bl.a. införande av förmågor avseende mobilitet samt åtkomst till tjänster på och över internet. Arbetet omfattar en övergång från primärt trådbunden nätverksinfrastruktur till trådlösa nät – dessa anpassningar av nätverksinfrastrukturen sker i annat projekt men arbetsplatsens anpassning mot trådlös användning ska taktas mot detta. I arbetet ingår även att realisera och införa annan funktionalitet som pågående verksamhetsutvecklingsarbete identifierar och/eller förmågor som kommer av att gå från trådbunden och nätverksmässigt inlåst funktion till trådlös funktion med förmåga att nyttja tjänster på internet.

Konsultens arbetsuppgifter:
Konsultens ansvar är att i första hand planera, genomföra och rapportera status på projekt/delprojekt.
Inom ramen för arbetet som Projektledare ingår även arbetsuppgifter såsom att stödja Försvarsmaktens projektsamordnare och huvudprojektledare med t ex:
o Intressentanalys
o Riskanalys
o Kommunikationsplanering
o Övergripande projektplanering
o Rapportering till styrgrupp
o Beredning av olika typer av beslutsunderlag
Konsulten kommer att samordna berörda organisationer i problemdefinitioner och behovsbeskrivningar samt funktionell- och icke funktionell kravspecificering samt att svara för att lösningsförslag tas fram på överordnad arkitekturel nivå. I realiseringsfas ingår att leda tekniskt genomförande av beslutade utvecklingsåtgärder.
Konsulten är en ”spelande lagledare” i olika omfattning beroende på projektens omfattning och deltar i normalläget i praktiskt projektarbete – ibland som ensam resurs vid vissa faser vilket innebär att konsulten måste besitta viss IT-kompetens och god dokumentationsvana.

Skallkrav

Nedan skallkrav måste uppfyllas och motiveras för att kund ska ta emot offert.
Relevant akademisk examen inom IT-området och minst tio (10) års arbetserfarenhet som projektledare för IT-projekt, alternativt minst femton (15) års arbetserfarenhet som projektledare för IT-projekt.
Konsult ska ha minst sju (7) års arbetserfarenhet som projektledare för komplexa IT-utvecklingsprojekt**.
Konsult ska ha minst fem (5) års arbetserfarenhet som projektledare för IT-utvecklingsprojekt inom en stor organisation med geografisk spridning***.
Konsult ska ha minst fem (5) års sammanlagd arbetserfarenhet inom IT-infrastrukturområdet inom en stor organisation med geografisk spridning*** avseende LAN/WAN, klienter, server- och lagringsplattformar, systems management, gateways och säkerhetsfunktioner.
Konsult ska ha minst två (2) års arbetserfarenhet som projektledare i offentlig verksamhet där lösningar varit avsedda för hantering av sekretessreglerade uppgifter.
Konsult ska ha minst två (2) års sammanlagd arbetserfarenhet som projektledare för utvecklingsprojekt med uppgift att vidareutveckla Windows-baserade IT-infrastrukturer inom en stor organisation med geografisk spridning***.
Konsult ska ha minst två (2) års sammanlagd arbetserfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning.
Konsult ska ha mycket god kommunikationsförmåga/social förmåga

Börkrav

Konsult bör ha 7,5års arbetserfarenhet som projektledare för komplexa IT-utvecklingsprojekt**. Om längre, ange hur länge (år-mån)
Konsult bör ha 2,5års arbetserfarenhet som projektledare för IT-projekt i offentlig verksamhet där lösningar varit avsedda för hantering av sekretessreglerade uppgifter. Om längre, ange hur länge (år-mån)

Övriga krav

CV måste vara på svenska, bifoga i Wordformat under fliken Dokument
Registerkontroll (SUA) av konsulten kan komma att genomföras.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool.

Personliga egenskaper

Övrig information

För en mer utförlig uppdragsbeskrivning, se bifogat dokument.
Förlängning längst t.o.m. 2024-12-31

För eventuella frågor kontakta Roger Widell mobilnummer 070-263 06 57.

Definitioner:
**Med komplexa IT-projekt avses projekt som uppfyller minst fyra av följande egenskaper:
• Omfattar flera tekniska driftsättningsaktiviteter (releaser) under projekttiden.
• Omfattar upphandling enligt Lag om offentlig upphandling eller Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
• Är strukturerat med flera delprojekt.
• Innehåller utveckling av både applikation och infrastruktur inklusive plattform.
• Innehåller utveckling av system med integration till ett eller flera andra system.
• Innehåller utveckling av system med dokumenterade säkerhetsskyddskrav utifrån
sekretessklassning av informationen.
• Innehåller utveckling av system som omfattas av legala krav, t ex personuppgiftslagen
(PUL), allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

***Med stor organisation med geografisk spridning menas följande:
Organisation med minst 2000 anställda och verksamhet på minst fem (5) geografiskt skilda orter.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag