Projektledare IT till Tillväxtverket

By 13 september, 2022 september 28th, 2022 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-10-12
 Slutdatum 2022-12-30
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-09-16 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | 076-231 26 69)
 Referens nr 4558650
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Projektledare IT till Tillväxtverket med placering i Stockholm.

Tillväxtverket har påbörjat en förstudie under 2022. Förstudien avsåg att utgöra en grund för ett preliminärt införande av ett e-arkiv som skulle förvalta myndighetens information genom hela dess livscykel. Syftet med förstudien var att få en bra överblick över vilka förberedelser som behövde genomföras för att kunna upphandla och driftsätta ett e-arkiv med målsättning år 2023/2024. 

Om uppdraget
Vi söker nu en IT projektledare med vana av att driva stora projekt. I rollen som IT projektledare ska du initialt utreda olika IT-lösningar och eventuella alternativ till e-arkiv för att förvalta myndighetens digitala information. Du ingår i ett roligt och framåtriktat team och det är du som leder arbetet kring att ta fram den IT-lösning som lämpar sig bäst för myndigheten. Avsikten är att du därefter ska vara med och genomföra en förstudie kopplat till den IT-lösning som valts inför ett eventuellt införande av denna.

Vi söker en person med tidigare erfarenhet av att genomföra IT-projekt och upphandlingar samt införande och anpassning av komplexa och processbaserade IT-system på myndighet. Vi ser helst att du har genomfört sådana typer av projekt flertalet gånger.

Önskvärt är tidigare erfarenhet av att införa e-arkiv på myndighet där kännedom och kunskap avseende relevant lagstiftning och standarder är av vikt. Vi ser gärna att du har ett intresse för e-arkivfrågor.
Som projektledare kommer du att ha ett nära samarbete med organisationens arkivarier såväl som vår interna IT, data- och systemstöd, kärnverksamheten, viktiga intressenter, externa organisationer samt IT driftleverantören.

 Uppdraget omfattar:
 • Hålla ihop, planera och leda/driva projektet mot uppsatt mål
 • Koordinera information och olika aktiviteter mot kärnverksamhet
 • Kommunicera med samtliga berörda i projektet samt runt omkring projektet
 • Säkerställa leveransen i projektet
 • Säkerställa att alla intressenter blir informerade om pågående och kommande aktiviteter
 • Följa upp och löpande rapportera status i projektet
 • Aktivt arbeta med risker och ge rekommendationer om vägval

 Arbetet sker främst på distans, men möten på Tillväxtverkets kontor i Stockholm sker vid behov.
Skallkrav

Erfarenhet av genomförande av förstudie kopplat till IT-system
Erfarenhet av införande och anpassning av komplexa IT-system på myndighet
Erfarenhet av upphandling rörande IT-system
Kunskap om lagstiftning kopplat till myndigheter samt lagstiftning och standarder för e-arkiv och slutarkiv
Flerårig erfarenhet av att driva projekt från start till mål
Erfarenhet av att kunna leda och fördela arbete
Erfarenhet av arbete med någon projektmodell

Börkrav

Erfarenhet av att införa e-arkiv på myndighet
Kunskap om OAIS-modellen (Open Archival Information System)
Utbildning inom projektledning och/eller certifiering i någon projektmetod

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Driven
God samarbetsförmåga – ska kunna ordna möten och sätta ihop olika grupper
Kommunikativ/ lyhörd – Kunna föra dialog inom många olika kontaktytor på myndigheten och med externa intressenter
Verksamhetsorienterad
Lösningsorienterad

Övrig information

Option på förlängning: – längst t.o.m. 20231031

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag