Projektledare med förändringsledningskompetens till Pensionsmyndigheten – intervjuer pågår!

By 26 september, 2019 oktober 18th, 2019 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-10-01
 Slutdatum 2020-06-30
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-09-30 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1565433
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Projektledare med förändringsledningskompetens till agil transformation till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten har beslutat att införa agilt arbetssätt på stora delar av det IT-nära utvecklingsarbetet. Sedan 2017 har vi ett beslutat agilt arbetssätt inom ett av våra tre leveransområden och ska nu ta nästa steg, både avseende vilka leveransområden som berörs samt vilka styr och ledningsprinciper som omfattas.

Detta arbete är i startfas och vi söker nu en projektledare som kan ta rollen som förändringsledningsstöd och internkommunkationsstöd i arbetet tillsammans med beställare och projektmedlemmar. Projektgruppen består idag av medarbetare och chefer från de flesta av myndighetens olika avdelningar.

Det finns en utsedd projektledare för den agila transformationen. Denna avropade roll ska komplettera arbetsgruppen med fokus på förändringsledningsstöd och internkommunikation och rapporterar till projektledaren.

Omfattningen av transformationen är idag beskriven med följande punkter vilka också utgör beslutsunderlaget från myndighetens ledningsgrupp:
Projektet ska:
1. ta fram en målbild för myndighetens it-nära utvecklingsarbete, som bland annat beskriver inom vilka verksamhetsområden inom utveckling och förvaltning det agila arbetssättet ska tillämpas,
2. identifiera de värdeströmmar som finns inom Pensionsmyndigheten med syfte att vara ett underlag för organisation av utvecklingsarbetet,
3. föreslå hur myndigheten ska organisera och styra utvecklingsarbetet med leveranståg, inklusive roller, kompetenser och förmågor,
4. analysera hur ledarskap, medarbetarskap och kultur stödjer och/eller hindrar ett agilt arbetssätt,
5. föreslå hur projekt- och förvaltningsportföljerna ska styras framöver,
6. föreslå hur verksamhetsutvecklingsprocessen ska förändras,
7. föreslå vilka metodstöd som behövs inklusive påverkan på befintlig projektstyrningsmodell PEJL och förvaltningsmodell PM3,
8. föreslå vilka nyckeltal eller operativa indikatorer som ska införas för uppföljning av utvecklingsarbete,
9. föreslå hur resurs- och bemanningsplanering för utvecklingsarbetet behöver förändras,
10. identifiera hur myndighetens budgetprocess och –uppföljning, behöver anpassas,
11. identifiera hur rutinerna för lånefinansiering och aktivering behöver justeras,
12. och successivt föreslå implementeringsplan dvs plan för myndighetens agila transformation inklusive behovet av förändringsledning

Skallkrav

Stor erfarenhet av att driva komplexa verksamhetsförändringar
Omfattande kunskap om och erfarenhet av förändringsledning
Erfarenhet av metoder och modeller för att driva beteende- och kulturförändringar
Erfarenhet av internkommunikation i komplexa förändringar
Stor erfarenhet av hur traditionell utveckling, enligt så kallad vattenfallsmetodik, utförs på ett strukturerat sätt
Praktisk erfarenhet av att verka inom en organisation som driver agil verksamhetsutveckling
Stor vana att arbeta med frågor mot en organisations högsta ledning
Stark kompetens i muntlig och skriftlig kommunikation
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM).

Börkrav

Stor kunskap om metoder och modeller för agil styrning av utvecklingsverksamhet
Erfarenhet av agila arbetssätt
Erfarenhet av att arbetat med att införa agil arbetssätt
Erfarenhet av att arbeta i myndighet

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Utpräglat god samarbetsförmåga
Kommunikativ med god förmåga att målgruppsanpassa kommunikationen
Duktig på att bygga relationer och skapa förtroende
För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du har en hög förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. En god kommunikativ och pedagogisk förmåga anpassad till olika målgrupper och ett brinnande intresse för agilt arbetssätt och förändringsledning är andra egenskaper som vi ser som viktiga.

Övrig information

Option på förlängning längst till t.o.m. 30 juni 2021.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag