Skip to main content

Projektledare och expertstöd Datahall till Region Västmanland

By 24 januari, 2023februari 7th, 2023Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-03-01
 Slutdatum 2023-12-31
 Omfattning 50%
 Ort Västerås
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-01-27 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Pernilla Seger (cv@keyman.se | 070-960 66 30)
 Referensnummer #8856
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Projektledare och expertstöd  till Region Västmanland.

Övergripande uppdragsbeskrivning

Region Västmanland söker projektledare och expertstöd som en funktion för att tillsammans med regionens egna resurser genomföra upphandling, etablering och transitering samt migrering till ny datahall.
 
Projektet uppskattas pågå under 2023 och ha en omfattning på totalt ca 50% (750 timmar). Omfattningen är en uppskattning och kommer variera över tid beroende på vilken fas projektet befinner sig i.
 
Offererad konsult/konsulter ska ha erfarenhet av att driva och genomföra liknande projekt. Erfarenhet från hälso- och sjukvård med förståelse för de högt ställda kraven på robusthet, tillgänglighet och säkerhet såväl i drift som under migrering är meriterande.
 
För uppdraget krävs att leverantören tecknar säkerhetssyddsavtal och att offererade konsulter genomför säkerhetsprövning enligt 3 kap. 3 § säkerhetsskyddslagen (2018:585). Se bifogat säkerhetsskyddsavtal.
Skallkrav

God kunskap inom området och om marknaden
Kunskap och erfarenhet av att kravställa på datahallar med hög skyddsnivå och skyddsklass
Kunskap och erfarenhet om såväl IT-relaterade som fastighetsrelaterade krav, lösningar och standarder kopplade till datahallar
Kunskap och erfarenhet av migreringstekniker för att minimera säkerhetsrisker och möjliggöra en kort genomförandetid
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Driven
Strukturerad
Självgående
Lösningsorienterad och flexibel
Kommunikativ i tal och skrift
God social förmåga

Övrig information

Option på förlängning längst 30 juni 2024.

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

Urvalskriterier: (Ange vilka urvalskriterier som gäller för uppdraget och hur de ska rangordnas eller viktas)
Pris: 50%
Kompetens & Leveranstid: 50%

För eventuella frågor kontakta Pernilla Seger, mobilnummer 070-960 66 30.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag