Projektledare/produktägare att leda implementeringen av ett planerat nytt ITSM-verktyg till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

By 24 november, 2021 november 30th, 2021 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-01-03
 Slutdatum 2022-05-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-11-26 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referens nr 3243997
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Projektledare/produktägare att leda implementeringen av ett planerat nytt ITSM-verktyg hos Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Leda implementeringen av ett planerat nytt ITSM-verktyg i en existerande IT verksamhet.
Det inkluderar att implementera en framtagen CMDB-struktur för att stödja ITSM-verktyget.
Det finns ett existerande verktyg som ska ersättas.

Tillsammans med interna ITIL-processledare definiera och implementera ITIL-processerna incident, problem, change och service request i det nya ITSM-verktyget.
Koordinera interna och eventuellt externa resurser för att uppnå önskade mål.

I arbetet kommer vi att arbete enligt en agil metodik med stegvis definition och implementation i motsatts till en traditionell projektstyrningsmetodik.
Detta uppdrag är en fortsättning på ett arbete som pågått under hösten 2021 att kartlägga existerande ITIL-processer och skapa en roadmap för dessa för de kommande åren.

Skallkrav

Erfarenhet av att ha genomfört motsvarande typ av uppdrag på andra större företag/organisationer.
Vana att leda process- och verksamhetsutvecklingsprojekt.
Mycket god kännedom om ITIL-processer.
Mycket god kännedom om SAFe.
Mycket god kännedom om ITSM-verktyg
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Det är en stor fördel om konsulten har erfarenhet från att arbete i en organisation som är starkt påverkad av att gå från en traditionell IT-utvecklings- och driftorganisation till en organisation där all IT-verksamhet är under en pågående transformering mot en helt agil utvecklingsverksamhet och den påverkan det får på övrig IT-verksamhet

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Arbetet är starkt beroende på att konsulten har förmåga att självständigt driva arbetet framåt med de underlag som konsulten har tillgång till.

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2022.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag