Projektledare RIMS till Karolinska Institutet – Offert skickad till kund

By 11 januari, 2022 januari 25th, 2022 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-02-15
 Slutdatum 2022-06-30
 Omfattning 50%
 Ort Solna och Flemingsberg
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-01-13 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Edwin Landgraff (cv@keyman.se | 076-765 40 46)
 Referens nr 3389735
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Projektledare RIMS till Karolinska Institutet (KI).

Karolinska Institutet (KI) är i en spännande process av att införa ett systemstöd för forskningsinformation. Målet är att förbättra förutsättningarna för KI:s forskning och att göra information om såväl forskare som pågående och avslutad forskning mer lättillgänglig.
Vi söker nu dig som uppskattar att jobba i en miljö som till lika delar berör KI:s forskning som IT.

Under upphandlingen och införandet av det nya systemstödet för forskningsinformation (RIMS) kommer det att vara ditt ansvar att bygga upp och leda den arbetsprocess som ska användas i den fortsatta förvaltningen, delta i slutfasen av upphandlingsprojektet och det kommande implementeringsprojektet.

Du kommer att föra en bred och kontinuerlig dialog med berörda parter över hela KI för att säkerställa att verksamhetens behov fångas upp och tillgodoses i systemimplementeringen, att rätt utvecklingsinsatser prioriteras samt att rätt krav ställs mot leverantören. Ditt arbete kommer att bedrivas tillsammans med erfarna objektspecialister och andra medarbetare från såväl universitetsbiblioteket som universitetsförvaltningen och dess IT-avdelning.

Projektet kommer att delas in i två huvudsakliga faser: Upphandling och implementering. Valet av system (tex integrationsbaserat, standardsystem mm) kommer att styra vilken typ av införande projektet kommer att ha efter upphandlingen. Valet av system kommer också att styra omfattning och behov av kompetens framöver. Men för rätt person finns god möjligheter att förlänga avtalet.

Skallkrav

Erfarenhet av att leda större projekt eller andra verksamheter
Förståelse för och erfarenhet av forskningens villkor
Erfarenhet av hur tekniska lösningar använts för att lösa problem med komplexa informationsmängder
Erfarenhet av och/eller intresse för att kommunicera, presentera och skapa kontakter.

Börkrav

Övriga krav

Beskriv kort i kommentarsfälten vid skall- och börkraven hur konsulten uppfyller dessa.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.

Personliga egenskaper

Omdöme – Gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut
Initiativtagande – personlig förmåga (Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat)
Tydlig – ledarskapsförmåga (Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp.)
Samarbetsförmåga – social förmåga (Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.)

Övrig information

Omfattningen kan variera under uppdragstiden.

Option på förlängning längst till och med 2023-12-31.

Resor/resetraktamente ersätts inte. Övertid ersätts endast efter överenskommelse mellan beställare och leverantör.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag