Projektresurs för att driva arbete med förberedelser med att skapa ny organisation för grunddatahantering till Region Sörmland

By 8 november, 2021 november 30th, 2021 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-12-01
 Slutdatum 2022-05-31
 Omfattning 100%
 Ort Distans, Nyköping eller Eskilstuna
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-11-12 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Maja Sundberg (cv@keyman.se | +46705557221)
 Referens nr 3178296
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en projektresurs för att driva arbete med förberedelser med att skapa ny organisation för grunddatahantering till Region Sörmland.

Uppdraget omfattar:
Region Sörmland driver ett program för att skapa bättre hantering av grunddata inom regionen.
Ett av projekten inom programmet är “Etablera grunddatahantering”. Projektet är i behov av en projektresurs för att arbeta med förändrings- och nyläge avseende grunddatahantering inom regionen.

Några av projektets mål är:
* En tydligt kommunicerad och målgruppsanpassad målbild kring grunddata/grunddatahantering – ”Vad/Varför/Hur/Vem/När” – finns och som betonar vikten och nyttan av hanterade grunddata inom regionen. Information som når ut via olika kanaler och som riktas till målgrupper som: Informationsägare. processägare, objekt-ägare/ledare, linjechefer och ledande tjänstemän.

* En gemensam och målgruppsanpassad begreppsapparat (termer och begrepp, definitioner, användningsfall med mera) finns beskriven och etablerad som stöd/ledning och styrning för arbete inom grunddata.

* En strategi för grunddata/grunddatahantering (”master data management – MDM”) inom regionen är framtagen och som även linjerar med nationella ramverk, riktlinjer, tjänster och principer rörande grunddata.

* En organisation är föreslagen som kan ansvara för stöd, utveckling och förvaltning av grunddata över tid (förvaltningsmottagare/mottagare av projektleveranser).

Projektet är i behov av en resurs som kan arbeta med projektinriktade uppgifter, d v s driva aktiviteter inom projektfaser som rör förberedelser för och genomförande av pilot av grunddatafunktionen.

Skallkrav

Erfarenhet av projekt-/uppdragsledning
Erfarenhet av förändringsarbete
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift.

Börkrav

Kunskaper om databaser
Erfarenhet av arbete med ärendehanteringssystem
Erfarenhet av arbete inom Microsoft Office
Kunskaper inom grund-/masterdata
Kunskaper inom processorienterat arbetssätt

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Lösningsorienterad
Ansvarstagande

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2022-12-31.
Uppdraget kommer att ske delvis på distans delvis på plats i Region Sörmlands lokaler i Nyköping eller Eskilstuna.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Maja Sundberg, mobilnummer 070-555 72 21.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag