Pythonutbildare till Pensionsmyndigheten

By 22 juli, 2019 augusti 25th, 2019 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-08-01
 Slutdatum 2020-06-30
 Omfattning 20%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-07-29 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1496204
Övergripande uppdragsbeskrivning

Konsulten skall genomföra en kundanpassad 4-dagars utbildning i Python på svenska till ett flertal IT-medarbetare. Inriktning av utbildning skall vara mot Continuos Delivery, automation och DevOps. Vi ser ett behov av att genomföra 3 utbildningsomgångar under hösten, men det kan bli ytterligare någon eller några tillfällen under våren.

Totalt ca 150-350 timmar under avtalstiden.

Skallkrav

Minst 100 genomförda separata IT-utbildningar inom programmering i egenskap av lärare, varav minst 20 i Python
God kunskap och erfarenhet om hur Python kan användas inom Continuous Delivery och automatisering
God kunskap och erfarenhet av konfiguration och användning av Python med Jenkins
Mycket goda kunskaper och erfarenhet av programmering och avancerad felsökning av multitrådade program
Mycket goda kunskaper och erfarenhet i programmering med Asyncio, Aiohttp, Django, Subprocess samt demonifiering, batchkörning och felsökning av Pythonprogram i kritiska produktionsmiljöer.
Mycket goda kunskaper och erfarenhet i programmering med Asyncio, Aiohttp, Django, Subprocess samt demonifiering, batchkörning och felsökning av Pythonprogram i kritiska produktionsmiljöer.
Utmärkta färdigheter i Svenska
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Mycket god pedagogisk förmåga

Övriga krav

Affärsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan Key Man AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning.
Konsulter som ska ha tillgång till Pensionsmyndighetens system genom inloggning med e-tjänstekort ska inneha svenskt personnummer.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool.

Personliga egenskaper

Mycket god pedagogisk förmåga

Övrig information

Option på förlängning:
Kunden har rätt (option) men ingen skyldighet att förlänga Uppdraget, dock längst t.o.m. 30 juni 2020. Om Kunden önskar förlänga Uppdraget ska Leverantören meddelas detta skriftligen senast en månad i förväg.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag