Skip to main content

Release Manager till Tillväxtverket

By 24 november, 2022december 3rd, 2022Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-01-02
 Slutdatum 2023-06-30
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm / Malmö / Östersund
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-11-28 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | 076-231 26 69)
 Referensnummer #8447
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Release Manager till Tillväxtverket med placering i Stockholm / Malmö / Östersund.

Release managerns roll på Tillväxtverket är att vara spindeln i nätet för IT leveranser genom att ha ett vakande öga över att processer och metoder efterföljs men även vara ett stöd för att säkra att leveranserna går bra. Det är av stort vikt att vara drivande när det kommer till att sätta upp release/leverans-planen men framför allt se till att den efterföljs för att undvika stora förseningar eller förskjutningar i planen som i sin tur påverkar verksamhet och användare.

Release managern har direkt dialog med produktägare för att definiera det långa perspektivet, Scrum masters för att följa upp pågående arbete och ledning/verksamhet för att rapportera om progress, hinder och planering.
Release managern tar fram releaseprocessen och ser till att den uppdateras när nya behov uppstår eller arbetssätt förändras. 
I rollen ingår att utbilda IT och andra intressenter på releaseprocessen så att den blir allmänt vedertagen. Det är av stort vikt att alla berörda förstår sin del i processen och känner till planerna.

Arbetsuppgifter:

·       Ta fram en releaseprocess som återspeglar hur TVV ska jobba med release av mjukvara och infrastruktur
·       Tillsammans med produktägare sätta en långsiktig plan som överensstämmer med produktägarnas road map
·       Modifiera releaseprocessen så den alltid är aktuella och relevant
·       Hålla releaseplanenen uppdaterad samt leda leveransarbetet så samtliga IT-team levererar enligt uppsatt plan
·       Rapportera progress till IT, ledning och verksamhet
·       Vara behjälplig vid akuta incidenter för att säkra snabb och korrekt leverans
·       Sköta formalia kopplat till releaser så att JIRA är uppdaterat, Ändringsbegäran blir inskickad och godkänd och att dokumentation är korrekt.
·       Stötta teamen när det har frågor kring miljöer och versionshantering
Skallkrav

Goda kunskaper om agila metoder
Minst 3 år Release manager
Minst 3 år Testledare

Börkrav

Minst 1 år Incident manager
Kunskaper om ITIL-process

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Driven
Teknisk

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2023-12-31

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag