RPA utvecklare till Tillväxtverket

By 16 maj, 2020 maj 28th, 2020 Data/IT
Roll Utvecklare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-06-01
 Slutdatum 2020-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-05-19 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1955369
Övergripande uppdragsbeskrivning

RPA utvecklare med kompetensnivå 4 till Tillväxtverket.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att hantera det nya stödet för korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) som vänder sig till företag som är hårt drabbade av konsekvenserna av covid-19. Detta stöd har inte funnits tidigare och vi arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats för handläggning. Som en del av detta arbete automatiserar vi lämpliga delar av processen och använder oss i delar av robotiserad processautomatisering (RPA).

Om uppdraget

Konsulten ska vara en del av Tillväxtverkets RPA-teamet. Konsulten ska arbeta med att utveckla robotar genom plattformen UiPath men ska vara beredd att ta de arbetsuppgifter som för stunden krävs för att teamets arbetsflöde ska komma framåt. Teamet har en uttalad ambition att arbeta tvärfunktionellt och tillsammans. Tillväxtverkets RPA team består av en teamledare, en arkitekt, en produktägare, två interna RPA utvecklare och konsulter. Konsulten kommer främst arbeta med övriga utvecklare och produktägare. Vidare kommer konsult arbeta nära de personer som jobbar i den verksamheten som roboten är tänkt att stödja. Arbetet kommer innefatta alla steg från den initiala analysen om en process är lämplig att robotisera, utveckla roboten tillsammans med verksamhetskunniga personer samt ta hand om driftsatta robotar.

Uppdraget behöver starta snarast möjligen. Stationeringsort är Tillväxtverket på Västgötagatan i Stockholm, i huvudsak på plats men under covid-19 krisen på distans.

Skallkrav

Minst 2-3 års mycket god dokumenterad kunskap om RPA utveckling i UiPath av varierande karaktär, komplexitet och omfattning
Skall kunna strukturera och leda egen RPA utvecklingen utifrån definierade krav i backlogg
Programmerings bakgrund
Dokumenterad erfarenhet av kunskapsöverföring till verksamheten om RPA
Dokumenterad erfarenhet av driftsupport och förvaltning av RPA
Skall behärska svenska språket väl både i tal och skrift

Börkrav

Certifieriad på UiPath Certified Advanced RPA Developer (UiARD)
Erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella grupper
Dokumenterad erfarenhet av Agila metoder (tex certifiering som scrummaster)
Förmåga att proaktivt kunna bidra med idégenerering med hur RPA kan stödja verksamhets behoven

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. Svar på förfrågan inklusive CV för aktuell konsult och kommande intervju ska vara på svenska.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Förmåga att se detaljer likväl som helheten
Självgående
Kommunikativ
Driven
Flexibel

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2021-12-31

Utvärderingskriterier:
Det mest ekonomiskt fördelaktiga utifrån kompetens och pris.

Då KeyMan samarbetar med offentliga myndigheter för detta behov finns det risk för att er offert kan bli en offentlig handling. Om ni vill sekretessbelägga något i er offert bör ni i en bilaga ange vad som ska sekretessbeläggas, varför ni anser att detta är en affärshemlighet och vilka konsekvenserna blir om dessa uppgifter kommer till konkurrenters kännedom. Det finns ingen garanti att sådan uppgift som önskas sekretessbelagd förblir sekretessbelagd. Ladda upp ev. bilaga under fliken “Dokument” (bredvid Offert-fliken).

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. OBS Svar på förfrågan inklusive CV för aktuell konsult och kommande intervju ska vara på svenska.

För eventuella frågor kontakta Jonas Pettersson, mobilnummer 076-231 26 69.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag