Säkerhetsspecialist med inriktning kris och kontinuitet till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

By 15 november, 2021 november 30th, 2021 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-01-03
 Slutdatum 2022-10-01
 Omfattning 70%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-11-17 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referens nr 3209105
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Säkerhetsspecialist med inriktning kris och kontinuitet till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Som säkerhetsspecialist med inriktning kris och kontinuitet, tillhör du säkerhetsenheten som består av 7 medarbetare. Enheten ansvarar för kravställning på säkerhet och kontinuitet inom hela myndigheten. Enheten ansvarar även för Pensionsmyndighetens kris- och kontinuitetsplanering samt civilt försvar. Du kommer att arbeta tillsammans med en medarbetare med ansvar för dessa frågor.

Uppdraget innebär bland annat att:
• Leda och samordna krisövningar inom myndigheten
• Leda och samordna samverkansövningar med andra myndigheter.
• Se över inlarmningsrutin
• Utvärdera av pensionsmyndighetens hantering av Coronakrisen
• Övriga arbetsuppgifter kan även förekomma

Uppdraget kommer till största delen utföras från Pensionsmyndighetens kontor i Stockholm. Resor inom Sverige kan förekomma.

Omfattning: Deltid, 70% eller enligt överenskommelse.

Skallkrav

Ska ha erfarenhet av att analysera, revidera och implementera styrande dokument inom säkerhets- och kris/kontinuitetsområdet
Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av arbete inom kris och kontinuitetsarbete.
Ska ha planerat och genomfört minst 20 stycken kris- och kontinuitetsövningar
Ska ha tagit fram och implementerat inlarmningsrutin
Minimum ett års sammanhållen dokumenterad erfarenhet från motsvarande tjänst inom offentlig verksamhet
Konsulten ska ha arbetat med ledningssystem för informationssäkerhet, ISO 27001, 27002
Behärska svenska i tal och skrift
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Konsulten bör ha erfarenhet av kontinuitetsplanering utifrån höjd beredskap och civilt försvar
Konsulten bör ha arbetat med GDPR, säkerhetsskyddslagsstiftningen, samhällskritisk verksamhet samt ISO 22300 (eller motsvarande standard för kontinuitetsplanering)

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Förmåga att självständigt driva och genomföra eget arbete.
Ha lätt för att samarbeta
Kommunikativ och pedagogisk.

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 1 oktober 2023

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag