Scrum master och teamledare till Pensionsmyndigheten

By 1 december, 2020 januari 16th, 2021 Data/IT
Roll Scrum Master
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-01-20
 Slutdatum 2022-01-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-12-03 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2240030
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Scrum master och teamledare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Gruppen Förmånshantering 1 har flera utvecklingsteam. Den är en av flera grupper på enheten för systemutveckling och finns på IT-avdelningen. Mycket av gruppens systemutveckling kretsar kring helautomatiserad ärendehantering och systemstöd åt myndighetens 800 handläggare. Funktionen är mycket central på Pensionsmyndigheten och i förlängningen till för miljontals svenskar.

Systemen byggs huvudsakligen i Java och med mycket open source. Verktyg och metodik för systemutvecklingen skulle man känna igen från många andra systemutvecklingsorganisationer. Samtidigt är kraven höga på kvalitet, förändringskontroll och dataskydd. Granskning sker återkommande både av myndighetens internrevisorer och av Riksrevisionen.

Du leder ett eller ett par utvecklingsteam. Du deltar i systemutveckling om du har de kunskaperna, eller tar annars uppgifter inom gruppens övergripande ledning och förbättring.

Pensionsmyndigheten har ett pågående införande at SAFe som ramverk för det storskaliga agila arbetet. Ditt uppdrag ställer stora krav på erfarenhet och förmåga att leda systemutveckling med agilitet, lean och DevOps. Du leder arbetet inom fastslagna agila ramar, och har samtidigt stor egen frihet under ansvar att bäst tillämpa agil process och metodik för produktivitet, kvalitativa leveranser och trivsel. Du gör det som kulturbärare med det agila manifestet i fickan, så att teamets resa alltid pågår.

Skallkrav

Åtta års erfarenhet i ledande roller, varav minst fyra varit att leda ett utvecklingsteam med agil process och metod (Scrum och Kanban)
Åtta års erfarenhet (i någon roll) inom systemutveckling
Utbildad i SAFe med gällande eller utgången certifiering, eller praktisk erfarenhet av att arbeta i releasetåg enligt SAFe
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Av åren erfarenhet inom systemutveckling bör nedan uppfyllas:
3 års erfarenhet av affärskritiska system med höga krav på tillgänglighet och prestanda
3 års erfarenhet av integrationstung systemutveckling
3 års erfarenhet av eget arbete med programmering

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Du behöver vara mycket kommunikativ och engagerande för att kunna samla ditt team och övriga teams utvecklingsledare runt leveransmål och förbättringsarbete
Du behöver vara mycket resultatorienterad för att leda dig själv och ditt team mot överenskomna leveranser, och övriga teams utvecklingsledare i överenskomna processer och mot överenskomna förbättringar
Du behöver leda med ett långsiktigt perspektiv och med respekt för individer och deras kunskap. ”Agile processes promote sustainable development.”
Du behöver vara självgående och ansvarsvillig och initiera relevanta förändringar och förbättringar

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 januari 2023.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag