Scrum master till Pensionsmyndigheten i Luleå – offert skickad till kund.

By 18 november, 2019 december 12th, 2019 Data/IT
Roll Scrum Master
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-01-06
 Slutdatum 2020-09-30
 Omfattning 100%
 Ort Luleå
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-11-22 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1645205
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Scrum Master till Pensionsmyndigheten i Luleå.

Uppdraget omfattar:
Som Scrum Master kommer du att leda ett tvärfunktionellt team bestående av personer med olika typer av kompetenser, vilket också inkluderar fortsatt utveckling av vårt agila arbetssätt. Rollen ställer stora krav på förståelse och erfarenhet av agil utveckling, lean och DevOps tankesätt. Du har till uppgift att agera agil coach för teamet och balansera din ledning av teamet med att få individerna och teamet att ta eget ansvar, samt vara en katalysator för att få dem att växa till att ta egna beslut.

Du är ansvarig för teamets backlogg och håller i planeringar, morgonmöten, demos och retrospektiv. Du ansvara också för att driva visualisering och rapportering av teamets progress löpande till teamets olika intressenter och stakeholders. För dig är lärandet i ett agilt förhållningssätt viktigt, och du ser det som självklart att personer som vill bredda sina förmågor inom nya kompetensområden ska få möjlighet att göra det.

Uppdraget skall utföras på plats 100% i Luleå.
Startdatumet är flexibelt, kunden kan tänka sig både tidigare eller senare start.

Skallkrav

Certifierad Scrum Master.

Minst 5 års erfarenhet som scrum master för tvärfunktionella, agila team
Minst 5 års erfarenhet av agilt arbete enligt Scrum-ramverket
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM).

Börkrav

Certifierad i SAFe ramverket
Jobbat i en SAFe-inspirerad organisation

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Tycka om att driva agil förändring
Se sig själv som en agilist och vilja vara en agil förebild
Ha ett coachande och vänligt sätt som skapar en trygg och trevlig atmosfär
Gärna sprider sin kunskap inom agilitet via t.ex. forum eller föreläsningar
Kommunikativ
Självgående

Övrig information

Start så snart som möjligt enligt överenskommelse. Startdatumet är flexibelt, kunden kan tänka sig både tidigare eller senare start.
Option på förlängning längst t.o.m. 30 september 2021.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag