Scrum Master till Region Sörmland

By 2 juni, 2022 juli 5th, 2022 Data/IT
Roll Scrum Master
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-08-15
 Slutdatum 2023-08-31
 Omfattning 100%
 Ort Distans, Nyköping eller Eskilstuna
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-08-09 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Maja Sundberg (cv@keyman.se | 070-555 72 21)
 Referens nr 4200092
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Scrum Master till Region Sörmland

En gemensam upphandling av ett nytt vårdinformationsstöd har genomförts i ett samarbete mellan region Västerbotten, Blekinge, Sörmland, Västernorrland, Örebro, Dalarna, Gävleborg, Norrbotten och Halland. Samarbetet går under arbetsnamnet Sussa.

När nuvarande vårdinformationssystem avvecklas inom regionerna kommer alla rapporter, analyskuber och övrig uppföljning kopplat till detta att sluta fungera. Det finns en stark förväntan att lösningarna för utdata och uppföljning ska ersättas när det nya systemet är på plats, med minst likvärdig funktionalitet.

Arbetet sker regionalt men samverkar med övriga regioner sker genom ett Sussa gemensamt projekt. Där drivs utveckling av en datalagerlösning för respektive region för att tillgodose behoven gällande utdata lösningar.

De regionala projektets syfte är att implementera den gemensamt utvecklade datalagerlösningen i sina miljöer och det nya vårdinformationssystemet.

För vår gemensamma utveckling av en datalagerlösning söker vi nu en Scrum master, på heltid med start i augusti.

Rollbeskrivning
Scrum Master ser till att hela Scrumteamet följer Scrum-teorin. Detta görs bland annat genom att vara coach och sparringpartner, underlätta god kommunikation och planering, ta bort hinder som uppstår under vägen, skydda utvecklingsteamet för distraktioner och yttre tryck samt underlätta transparenta processer mellan utvecklingsteam och produktägare. En Scrum Master har ingen formell auktoritet, men fungerar som en ”servant leader” som säkerställer att alla har det de behöver för att utföra sitt jobb effektivt.

Exempel på arbetsuppgifter
• Stötta team och BI Manager i metodik och administration
• Ansvara för sprintplanering
• Hålla dagliga/veckovisa möten uppföljning och fördelning av aktiviteter i leveransteamen.
• Ansvara för sprintdemo (review)
• Ansvara för sprintutvärdering (retrospective)
• Ansvara för sprintplanering
• Övervaka att metodiken följs i leveransteam och agera på avvikelser
• Planera med och följa upp status med projektledare

Skallkrav

Erfarenhet av Scrum alternativt Kanban
Erfarenhet av att driva komplex och större utveckling agilt
Erfarenhet av arbete som Scrum Master
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift.

Börkrav

Tidigare erfarenhet av arbete inom hälso-och sjukvård
Scrum-certifiering
Erfarenhet av datalagerprojekt
Erfarenhet av Microsoft Azure DevOps

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Förmåga att planera sitt arbete i förväg och organisera samt prioritera aktiviteter på ett effektivt sätt
Vara analytisk, ansvarstagande och ha förmåga att arbeta mot uppsatta mål och nå dem
Förmåga att vara tydlig och välformulerad i sin kommunikation

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2024-12-31.

Observera att intervjuer kommer att hållas under augusti.

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

Nivå 3 Kunskap – hög kompetens inom området
Erfarenhet – 4-8 år som konsult inom aktuellt område. Är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år.
Ledning – tar ansvar för delområde. Kan leda en mindre grupp
Självständighet – kan arbeta självständigt

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag