Scrum Master to be a part of a software development project for a client in Stockholm

By 21 oktober, 2021 november 30th, 2021 Data/IT
Roll Scrum Master
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-11-01
 Slutdatum 2022-04-30
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-10-27 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | 0762312669)
 Referens nr 3084695
Övergripande uppdragsbeskrivning

We are now looking for a Scrum master to our customer.

What you will do:
•Scrum coordination and coaching.

•Own and facilitate key agile ceremonies and meetings, such as daily stand-ups, backlog discussions, requirements planning sessions, retrospectives, sprint and capacity planning, estimation sessions, scrum of scrums and if required demos, aligning priorities and ensuring that impediments are removed.

•Communicate, facilitate and align with the stakeholders.

•Support the product owner, across the agile process from grooming to backlog and prioritization, to ensure that stories contain the right level of detail, have the right size and scope, and communicate with stakeholders on different levels within and outside the team.

•Initiate and support improvements, set up metrics to help the team on understanding their performance and to identify areas for improvement, facilitating internal communication and effective collaboration.

Skallkrav

A highly motivated and passionate Scrum Master with at least 5 years of experience that will support and coordinate, in an agile manner, the activities of a team of talented software engineers.
Knowledgeable and skillful for identifying dependencies and impediments, virtuous in coordination with other teams and stakeholders ensuring that they have visibility on the progress, escalating when needed to ensure resolution and delivery.
Good facilitator for the processes of increasing the velocity and team productivity, communicating regularly status, changes in direction and relevant metrics to avoid misalignment and bottlenecks.
Experienced with the Atlassian Jira and have understanding of CI/CD methodologies.
Experience as a software developer.
Professionally use Swedish and English language.

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Kommunikativ

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Jonas Pettersson, mobilnummer 0762312669.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag